Columns

 • 25 dagen geleden
 • column
 • Ineke Evink
Column

BSN-nummer te koop

De overheid en de digitale wereld, het blijkt opnieuw geen gelukkige combinatie. Het datasysteem van de GGD bleek zo lek als een mandje.

Testen, testen, testen, was het adagium vanaf het begin van de coronapandemie. En sinds ook in Nederland voldoende testmateriaal voorhanden is (dat is een verhaal op zich), wordt ook hier ter lande dringend geadviseerd je te laten testen bij klachten.

 • 26 dagen geleden
 • column
 • Melanie Peters
Column

Wat willen we met DNA-technieken?

Mogen mensen die kinderen willen het DNA van hun embryo’s aanpassen? Technisch kan het al, maar van de wet mag het nog niet. Grote vraag is: is het wenselijk?

Over de vraag of mensen die kinderen willen het DNA van hun embryo’s mogen aanpassen, vond het afgelopen anderhalf jaar een brede maatschappelijke discussie plaats. 27 verschillende groepen Nederlanders spraken over de voors en tegens. Het waren ouderen, jongeren, mensen met erfelijke ziekten, embryologen, verloskundigen, maar ook bezoekers van buurthuizen.

 • 27 dagen geleden
 • column
 • Pieter Jan Dijkman
Column

Transparantie als toverwoord

Ministeries zouden moeten streven naar ‘maximale transparantie’. Maar er zijn grenzen aan transparantie. Beter is het om te investeren in een vertrouwens- en leercultuur.

Na de toeslagenaffaire zijn er in de Tweede Kamer veel pleidooien voor ‘meer transparantie’ te beluisteren. Een deel van de Kamer wil zelfs dat zogeheten ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van ambtenaren zoals die in interne collegiale overleggen worden gehuldigd, openbaar worden gemaakt. Het kabinet op zijn beurt beloofde ‘radicaal’ te kiezen voor meer transparantie.

 • 28 dagen geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Democratie

Buitencampagne!

Het lijkt erop dat politieke partijen hun campagne uitsluitend online voeren. Waarom staan er geen kraampjes met politici erachter op de weekmarkt, tussen de groente en de vis?

Nog maar een paar weken en dan mogen we alweer naar de stembus. Altijd een feestje in een democratie: pandemie of geen pandemie, we mogen weer stemmen!

 • 29 dagen geleden
 • column
 • Adriaan Kegel
Column

Actuele oude Grieken

Niet online maar live lesgeven, dat is toch wel het mooiste. En het leerzaamste, want je leert vaak vooral veel van elkaar.

Ondanks de huidige lockdown is het voor scholen verplicht om hun eindexamenklassen op school les te geven. Dat het verplicht was in plaats van optioneel, daar heb ik me nog heel even vruchteloos druk om gemaakt.

 • 1 maand geleden
 • column
 • Hielke Onnink
Column

Campagne vanuit het Torentje

Het staat prachtig, de rose garden-strategie: Je doet interessante dingen, regelt zaken die je alleen kunt regelen als je aan de macht bent, en hoopt zo de verkiezingen te winnen. Maar het is een verlegenheidsstrategie.

Nog zes weken en dan gaan de stembussen open. Zolang corona de dominante zorg blijft, lijkt de VVD af te stevenen op een nieuwe verkiezingsoverwinning. De VVD lijkt een klassieke ‘rose garden strategy’ te voeren, maar winnen ze daarmee?

 • 1 maand geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Albert Heijn of Lidl-kerk

Je kunt wel klagen over leegloop van de Protestantse Kerk, maar misschien kan de kerk haar mensen ook anders behandelen. Met meer geduld bijvoorbeeld.

Vorige week was ik op het kerkhof. Een oude dame van 92 werd begraven. Op de kaart stonden de woorden van Jezus: ‘Kom tot Mij, die vermoeid en belast zijt...’ En daar probeerde ik iets over te zeggen.

 • 1 maand geleden
 • column
 • Aart Jan de Geus
Column

De basisschool als springplank?

De scholen gaan weer open, en menig ouder slaakt een zucht van verlichting. Lesgeven is een vak, zo bleek maar weer. Tijd voor herwaardering van het vak, en voor de aanpak van het basisonderwijs zelf.

De scholen gaan weer open - een hele opluchting voor vele ouders. En ook heel goed voor de kinderen, want ze zien hun vriendjes en vriendinnetjes weer, en de gewone juf of meester.

 • 1 maand geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Avondklok in de polder

Wie meent dat een verbod op samenscholing betekent dat Nederland een dictatuur is geworden, heeft waarschijnlijk nog nooit een echte dictatuur meegemaakt.

Wordt met een lokaal verbod op samenscholing een grondrecht geschonden? Is de invoering van een avondklok te veel een herinnering aan bezetting en onderdrukking door vreemde mogendheden?

 • 1 maand geleden
 • column
 • Hayarpi Tamrazyan
Samenleving

Thuisonderwijs zorgt voor leerachterstanden

Kleinbehuisd zijn, of je huis delen met veel mensen, of ouders hebben die je niet goed kunnen helpen met huiswerk. De achterstanden die een groot deel van de kinderen oploopt, zijn fors.

Door de coronacrisis zijn alle scholen dicht. Uit een onderzoek van DUO onder leerkrachten van de basisschool bleek dat zij problemen verwachten.

 • 1 maand geleden
 • column
 • Hanneke Gelderblom-Lankhout
Column

Stel de verkiezingen uit

De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland op 17 maart. Maar gaat dat allemaal wel lukken? Verstandiger is ze drie maanden op te schuiven.

Bijna geen enkele politicus wil over uitstel van de verkiezingen praten, want het kabinet is demissionair en dat moet zo kort mogelijk duren. Op zich een uitstekend argument, maar we verkeren in een uitzonderlijke situatie. 

 • 1 maand geleden
 • column
 • Anja Haga
Duurzaamheid

Plasticvrije vastentijd

Plastic lijkt wel alomtegenwoordig in onze samenleving. Maar als je erop let, kun je veel plastic vermijden. Dat is maar goed ook, want plastic is giftig.

Vrijwel alles zit in plastic verpakt, dus het lijkt misschien een onmogelijke opgave om (wegwerp)plasticvrij te leven. Maar het is gemakkelijker dan veel mensen denken.