Auteur

Tjeerd de Boer

Tjeerd de Boer is zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde voor Kerk in Actie in Chili, Brazilië en Hongkong, waar hij als honorary research fellow is verbonden aan het Institute of Sino-Christian Studies.

Van deze auteur

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Vrijheid is nooit alleen individueel

De pandemie brengt spanningen aan de oppervlakte die al langer sudderden. De verhouding tussen godsdienst en politiek en die tussen vrijheid en verantwoordelijkheid staat op scherp.

We beleven heftige tijden, en niet alleen vanwege de coronapandemie. Door de onthoofding van een leraar in Frankrijk, die vrijheid van meningsuiting aan de orde stelde, vragen we ons - in shock - opnieuw af wat het antwoord moet zijn op dit soort extreem geweld.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Een kuier om die tafel

Alles vanuit huis doen, maar toch contact hebben over de hele wereld. Tenminste, als internet het doet. Het is een vreemde paradox die ook weer mogelijkheden biedt.

De Covid-19-pandemie heeft de globalisering van onze wereld op een merkwaardige wijze versneld. We worden dagelijks geïnformeerd over de exacte plek waar weer nieuwe besmettingen zijn en welke nieuwe maatregelen waar genomen worden.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Een mondkapje dragen is een kwestie van respect

Discussies over wel of geen mondkapje dragen zijn in Hongkong ondenkbaar. Daar draag je al een mondkapje als je verkouden bent, uit respect voor de gezondheid van de ander. Wat meer respect voor elkaar zou hier geen overbodige luxe zijn.

Onlangs was ik uitgenodigd om voor te gaan bij de Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (CCGN) in Rotterdam, een bloeiende kerk met gemeentes in verschillende steden in Nederland. Ook de gemeente van Rotterdam groeit, het kerkgebouw in het hartje van de stad, barst uit zijn voegen. De dienst was nu natuurlijk corona-proof ingericht, maar toch druk bezocht, vooral door jongeren.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

God en de moraal

Hebben je moraal en waarden met God te maken of kun je ook zonder?

Het lijkt een term uit een ver verleden: ‘niets’ als stempel op mensen die niet-kerkelijk waren in de verzuilde samenleving van mijn jeugd. Het ging dan inderdaad om mensen met wie we, bijvoorbeeld op school of op zondag, niet zoveel contact hadden.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Moraal en waarden zonder God

Wat betekent het voor je moraal als God belangrijk is in je leven? Voor lang niet alle christenen blijkt God daarbij een grote rol te spelen. Het zou de moeite waard zijn daar met elkaar over te praten.

Het lijkt een term uit een ver verleden: ‘niets’ als stempel op mensen die niet-kerkelijk waren in de verzuilde samenleving van mijn jeugd. Het ging dan inderdaad om mensen met wie we, bijvoorbeeld op school of op zondag, niet zoveel contact hadden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Goed doen

Tussen alle negatieve nieuws over de situatie van de kerk in China, kwam ik laatst ook een wonderbaarlijk eenvoudig goed nieuws tegen. 

Tijdens de afgelopen feestdagen hadden kerkelijke vrijwilligers driemaal een ouderencentrum bezocht. Het bestuur van een lokale kerk in de noordoostelijke provincie Jilin had namelijk besloten dat gemeenteleden zich van hun zorgzame kant moesten laten zien. Want ‘de kerk moet met de gelovigen naar buiten treden en doen wat de Bijbel leert’. Onder leiding van de dominee werden kerstgeschenken gebracht, kregen de ouderen - tot hun vreugde - voetbaden en knipbeurten, en een maaltijd. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Dialoog kan ons redden

De pandemie maakt opnieuw duidelijk dat we het met elkaar moeten rooien, van welke stand, godsdienst en afkomst je ook bent. Des te meer reden door te gaan met de dialoog.

Covid-19 breekt door alle grenzen, politieke systemen, rangen en standen, alle godsdiensten en levensbeschouwingen, etniciteiten, geaardheden. Virussen hebben geen boodschap aan positie of afkomst. Pandemieën zijn per definitie mondiaal en moeten daarom mondiaal worden bestreden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Tegengif

Het is hardnekkig en van alle tijden en plaatsen: het onderscheid dat mensen onderling maken uit angst en kortzichtigheid.

Misschien dat juist daarom het eerste artikel van de Nederlandse grondwet over discriminatie gaat. ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Kerk in het midden

Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk is het midden de beste plek voor de kerk. En dat geldt wereldwijd.

Het midden, misschien is dat de positie die de kerk het beste past, vooral als dat letterlijk al het geval is. In belangrijke delen van de Nederlandse samenleving staat de kerk nog altijd in het midden en bepaalt de kerk (mee) de toon en de aard van het dagelijks gesprek. Daarom zou de kerk zich best eens publieker mogen bemoeien met het Zwarte Pietendebat en het luider klinkend racisme waarmee dat gepaard gaat. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Democratie: straat tegenover staat?

Over de hele wereld zijn protesten losgebarsten. Gemene deler is de groeiende ongelijkheid.

Over de hele wereld is onvrede met de bestaande politiek-maatschappelijke verhoudingen luid en duidelijk aanwezig, en daarmee is een nieuw tijdperk ingeluid. Een tijdperk van mondiale onvrede waarin protestbewegingen elkaars symbolen, liederen en tactieken overnemen en delen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Leve de democratie in Hongkong

Wanneer een overheid niet luistert naar haar mensen, dreigt escalatie en geweld. Verslag vanuit Hongkong.

Het leek wel een teken: ik was in Hongkong - op uitnodiging van het Luthers Theologisch Seminary, om te spreken op een conferentie over intercontextueel theologisch onderwijs - en op de zondag van de deelraadsverkiezingen bezocht ik de kerkdienst van de Kowloon Union Church, onze thuisgemeente hier. In de dienst werd aangekondigd dat er die middag een filmvoorstelling zou zijn van de documentaire ‘No’ .

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Hong Kong zingt Halleluja voor de Heer

Sinds Pinksteren is de bevolking van Hongkong dagenlang massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de invoering van een wet, die uitlevering aan China mogelijk maakt. De inwoners van Hongkong zijn beducht voor de toenemende invloed van het moederland en het verlies van vrijheden die waren vastgelegd toen het Verenigd Koninkrijk de stad in 1997 ‘teruggaf’ aan China. 

Te midden van de menigte die de straten van het centrum van Hongkong al twee zondagen en dagen tussendoor gevuld hebben, klonk ineens, voorzichtig, het lied Sing Hallelujah to the Lord. Het werd door steeds meer stemmen overgenomen en hield vervolgens uren aan, als een refrein en een reactie op de met traangas, waterkanonnen en rubber kogels dreigende politiemacht rond het regeringscomplex. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Bruggen slaan

Een nieuwe website - een mooie plek en prachtige gelegenheid om inzichten te delen en werelden te verbinden. 

Op deze site kunnen we de werelden verbinden van ‘kerk en samenleving’, ‘cultuur en religie’, ‘theologie en context’ en van ‘zending en diaconaat’. Stuk voor stuk zijn het titels van cursussen die ik gaf aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) in Hong Kong, theologische thema’s van alledag in de uitdagende omgeving van een stad - waar mensen sinds maanden massaal de straat opgaan voor het behoud van democratische waarden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Gegijzeld geloof

Christenen moeten hun geloof niet laten gijzelen voor politieke doeleinden. Onderling gesprek is daarvoor broodnodig. 

Alle alarm - of juist berusting - over de doorgaande ontkerkelijking hier in Nederland ten spijt, christenen en kerken hebben wel degelijk een rol te spelen in het publieke debat. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

‘En vergeef ons onze schulden’

Hoe concreet kunnen we de bede ‘En vergeef ons onze schulden’ in het Onze Vader maken? 

Wat vragen we eigenlijk als we bidden ‘En vergeef ons onze schulden’? Vergeving van onze zonden? Vergeving van onze letterlijke schulden? En verwachten we dat, als het er op aankomt, die schulden worden kwijtgescholden? 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Oude tijden, nieuwe tijden

De wereld van voor de crisis keert niet terug. En het zou verkeerd zijn om daarnaar te streven. Laat kerkmensen en theologen zich ook uitspreken over een nieuwe manier van samenleven.

Het beeld staat in mijn geheugen geprent: premier Joop den Uyl die vanaf het tv-scherm met bezorgde blik de Nederlandse huiskamers inkeek en de indringende woorden sprak: “De wereld van voor de crisis keert niet terug.”

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

De wereldwijde pandemie dwingt ook christenen om elke dag keuzes te maken. Wat voor samenleving willen we zijn? Die keuze maken christenen als individuen, maar ook als leden van een internationale geloofsgemeenschap.

Zeggen dat de Covid-19-pandemie ons in alle facetten van ons leven raakt, is natuurlijk een open deur. We merken het iedere dag en overal: thuis, op straat, in ons werk en vrije tijd.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Gewonde wereld

Gewond was de wereld al. De pandemie maakt dat alleen maar erger dan het al was. De kerk moet zich onverminderd blijven inzetten voor de mensen die daaronder lijden.

Ik had ernaar uitgezien, de conferentie van de International Association for Mission Studies (IAMS) waaraan ik zou deelnemen. Die zou in juli in Sydney, Australië plaatsvinden.

 • 7 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Hoop geeft de werkelijkheid vorm

Je kunt de werkelijkheid accepteren zoals hij is, maar je kunt dat ook doen met het perspectief van de hoop. Want hoop is de dragende kracht van de christelijke gemeenschap. Niet als alleenrecht maar als opdracht.

Van dit nieuwe jaar wordt veel verwacht: brede vaccinatie, beterschap voor patiënten, gezondheid voor iedereen. Misschien een terugkeer naar het ‘gewone’ leven van alledag, naar het werk, naar school, naar familie en vrienden.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Avondklok in de polder

Wie meent dat een verbod op samenscholing betekent dat Nederland een dictatuur is geworden, heeft waarschijnlijk nog nooit een echte dictatuur meegemaakt.

Wordt met een lokaal verbod op samenscholing een grondrecht geschonden? Is de invoering van een avondklok te veel een herinnering aan bezetting en onderdrukking door vreemde mogendheden?

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Crisis, welke crisis?

De coronacrisis is een wereldcrisis, maar hij is ook persoonlijk omdat hij onze eigen gezondheid aangaat. De kerk kan uitnodigen om na te denken over hoe je daar christelijk mee kunt omgaan.

Het woord ‘crisis’ is in het oorspronkelijke Grieks een medische vakterm, die het beslissende stadium van een ziekte aangeeft. Stellen dat de huidige pandemie een gezondheidscrisis is, is dus eigenlijk een pleonasme, zoiets als zeggen dat sneeuw wit is en water nat.