Auteur

Piet de Jong

Piet de Jong is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Van deze auteur

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Hier was God

Wat moet je met al die kerkgebouwen die niet meer worden gebruikt? Herbestemmen of afbreken? Liever het laatste.

Afgelopen winter sprak ik een jonge vrouw uit Gouda. Zij vertelde van een kerkgebouw waarin een ondernemer een ijsbaan exploiteerde. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Niet zeuren maar zaaien

Is de preek niet volledig uit de tijd? Nee, evenmin als het gevoel voor het transcendente. Kijk maar naar een voetbalwedstrijd met VAR.

In september was ik in Amersfoort op een preekfestival. Een opmerkelijk gebeuren omdat nogal wat deskundigen beweren dat de preek als middel om de aanwezigheid van God te laten gebeuren totaal onbruikbaar is. Wie wil er nog een preek horen?

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

De angst van Dordt

Bevindelijk geloven is niet gevaarlijk, blijkt uit godsdienstsociologisch onderzoek. Het is te mooi om waar te zijn.

In december las ik de uitkomst van een serieus onderzoek naar de vraag of het ook gevaarlijk is alle zondagen zwaar-bevindelijke preken aan te horen. Nee, zo bleek. Maar dat valt nog te bezien.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Pasen doet pijn

Dit jaar doen we alles anders. Geen zes lijdensweken en daarna ‘U zij de glorie’. De Paaszondag voelt dit jaar meer als een soort achtste Lijdenszondag.

Het zal moeite kosten de ‘juichende toon’ te laten ‘galmen.’ Met onlinediensten en een verstrooide kudde in de huizen, in de week bijeengehouden via zwaaipastoraat.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Witte kerk

Zeggen dat er racisme is in de PKN gaat misschien te ver. Maar ontkennen dat er soms wel sprake is van racisme, al dan niet onbedoeld, kan helaas ook niet. De PKN is toch vooral een heel witte kerk.

Zijn we in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) racistisch? Zeg niet te snel: natuurlijk niet.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Nog meer vrouwen

Moeten vrouwen elke PKN-kansel op kunnen? Gun gemeentes hun eigen tempo en tel ondertussen je zegeningen.

Recentelijk lieten zes mannen - werkzaam in de liberale flank van de Protestantse Kerk - via een open brief van zich horen: zij schamen zich ervoor dat ze predikant zijn in een kerk waarin niet alle kansels openstaan voor vrouwelijke voorgangers. Daarover moet nodig een debat komen.  

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Liever schaamtevol herdenken dan kerkelijke excuses

De schuldbelijdenis van de kerken voor hun doen en laten in de oorlog roept vragen op. Welke schuld wordt precies bedoeld, en wat betekent dat voor nu?

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland verraste ons naar aanleiding van 75 jaar bevrijding met een schuldbelijdenis. De kerk is in de oorlogsjaren nalatig geweest jegens de Joodse gemeenschap.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Een televisiekerk is geen echte kerk

Sinds op 12 maart het kabinet alle kerken dicht gooide, schijnen de kerken er alleen maar meer kerkgangers te hebben gekregen. Maar klopt dat wel, en zo ja, is dat goed nieuws?

In Utrecht prees de PKN zich meteen gelukkig met de EO. Al op de eerste rampzondag was er een uitzending vanuit de kapel in Utrecht. Met gevoelvolle woorden van dr. De Reuver, afgewisseld met Nederland Zingt-opnames, uit alle tijden van het jaar.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

De huisarts is een schermarts geworden

Al voor Covid-19 toesloeg, schakelden steeds meer huisartsen over op video-calls als dat mogelijk was. Die ontwikkeling is door de coronacrisis nog versterkt. Voor oudere mensen is dat bepaald geen vooruitgang.

Ik had afgesproken met een oudere mevrouw in een verzorgingshuis in het centrum van Rotterdam. Bijna negentig. Ik parkeerde mijn auto op een plek met het bordje ARTS. Dat doe ik vaker als er geen ruimte is.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Staphorst in de bocht? Welnee

De beelden van een druk bezochte kerk in Staphorst bevestigden nogal wat mensen in hun vooroordelen: kerken mogen hun gang gaan, en wij mogen niet eens naar het theater en de kroeg. Maar dat is toch wat te snel geredeneerd.

Eind september zijn de coronamaatregelen helaas weer aangescherpt. We gingen terug naar hooguit dertig mensen per zaal. Tot de uitzonderingen hoorden zogenoemde religieuze bijeenkomsten.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Honger en huiver

We mogen weer naar de kerk, maar durven we ook? Veel ouderen durven in ieder geval niet, en anders durven hun kinderen het niet aan.

Sinds 1 juli mogen we weer samenkomen in onze kerkgebouwen. In juni was het aantal nog maximaal 30. Exclusief personeel, zo werd ons via de protocollen voorgehouden. Alleen dit taalgebruik roept al zoveel vervreemding op, gerekend als je wordt onder de restauranthouders. Vooruit maar. We schikten ons tussen de restauranthouders, blij dat we weer wat mochten. Overigens wel eerst je aanmelden. Zo ging het in juni.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Er zijn meer dominees nodig

Meer predikanten? Maar de kerk krimpt toch? Jazeker, maar lang niet zo hard als gedacht.

De terugloop van het aantal kerkgangers in de Protestantse Kerk lijkt wat te stagneren. Dagblad Trouw nam de moeite onderzoek te doen of er bij de voorspelde terugloop wel werk zou blijven voor de ongeveer 1600 predikanten. Maar wat blijkt: het aantal dominees dat binnen tien jaar met pensioen gaat - ongeveer de helft - houdt geen gelijke tred met de terugloop. Er dreigt zelfs een tekort. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Open hemel boven Spangen

Van hoogliturgisch tot een dienst met getuigenissen, overal in Rotterdam is over Jezus te horen.

Vorige week kwam er een vrouw bij mij langs met een schilderij. Ze had het gemaakt naar aanleiding van een dienst in een geloofsgemeenschap in Spangen.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Verstomde kerk

Kerk zijn gebeurt op dit moment via schermpjes. Straks wordt het wellicht mogelijk wel weer bijeen te komen, maar dan zonder zingen. Maar kan dat eigenlijk wel, kerk zijn zonder zingen?

“Als je niet kunt zingen, kun je hier geen belijdenis doen”, placht ik te zeggen tegen mensen die in de Pelgrimvaderskerk van Delfshaven zich aan het voorbereiden waren op het doen van belijdenis.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Quarantaine in de Veertigdagentijd

Misschien moeten we de Veertigdagentijd weer Lijdenstijd gaan noemen. Lijden is er immers genoeg in de wereld, zoals aan de Europese grenzen.

We beleven een bijzondere Veertigdagentijd. Veertig is in het Frans quarantaine. In zijn column in Trouw maakte Rob Schouten de lezer onlangs in een tussenzin daarop attent. Veertig dagen afzondering, en niet veertien zoals nu wordt voorgeschreven bij corona-besmetting. 

 • 7 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Dolkstoten in de rug

Kerken kunnen geen goed meer doen, lijkt het wel. Ook mensen in de zorg vinden kerkelijke bijeenkomsten, hoe klein ook, al onverantwoord. Maar wat predikanten doen voor coronapatiënten, daar hoor je dan weer niemand over.

Het lijkt erop dat kerken geen goed meer kunnen doen. Al helemaal niet de kerken die het wagen op zondag leden van hun geloofsgemeenschap uit te nodigen om via een korte, afgeschaalde viering in hun ruim geventileerde kerken iets voor het hart mee te geven. Op enkele uitzonderingen na zijn dat hooguit dertig mensen.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Albert Heijn of Lidl-kerk

Je kunt wel klagen over leegloop van de Protestantse Kerk, maar misschien kan de kerk haar mensen ook anders behandelen. Met meer geduld bijvoorbeeld.

Vorige week was ik op het kerkhof. Een oude dame van 92 werd begraven. Op de kaart stonden de woorden van Jezus: ‘Kom tot Mij, die vermoeid en belast zijt...’ En daar probeerde ik iets over te zeggen.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Doe mij maar een kandidatenstemwijzer

Er doen maar liefst 35 partijen mee met de komende verkiezingen. Stemwijzers kunnen helpen met kiezen, en dat is mooi. Maar waar blijft de kandidatenstemwijzer?

Stemwijzers heb ik niet nodig. Ik ben al 40 jaar lid van het CDA. Elke keer als ik denk dat het gras elders groener is, blijf ik na uitvoerig onderzoek toch maar bij het CDA. Eenmaal lid, altijd lid, is ook een hulpmiddel om mezelf onder controle te houden.