Auteur

Jan Jaap van Oosterzee

Jan Jaap van Oosterzee is hoofd Public Affairs van PAX.

Van deze auteur

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Zie de mannen vallen

Een standbeeld zegt iets over wat een land wil zijn, over zijn identiteit. Zo bekeken kunnen standbeelden als die van J.P Coen maar beter zo snel mogelijk naar een museum.

Het liedje ‘Zie de mannen vallen’ van de cabaretgroep Hauser Orkater uit de jaren ’70 speelt al weer een paar weken door mijn hoofd.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Opkomen voor de rechten van de ander

Niet alleen opkomen voor de rechten van je eigen groep, maar ook voor die van de ander, dat is burgerschap.

Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid voor D66, heeft een nota geschreven om aandacht te vragen voor onderdrukking van atheïsten, in veel landen minstens zo vervolgd als religieuze minderheden.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Israël en Soedan: haken en ogen aan een vredesakkoord

Na de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein lijkt nu ook Soedan onder leiding van de VS een akkoord te hebben gesloten met Israël. Een flinke stap op weg naar normalisatie van de betrekkingen met Israël. Maar zijn het stappen op weg naar vrede in het Midden-Oosten?

Na mijn vorige, nogal sceptische column over de betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten belde ik met een Israëlische kennis van PAX, Nimrod Goren van de Israëlische denktank over internationale relaties Mitvim.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Abraham-akoord: een zet op een ander schaakbord

Zorgt het Abraham-akkoord inderdaad voor vrede? In ieder geval niet tussen Israël en de Palestijnen. Het akkoord lijkt eerder een zet in een andere machtsstrijd in de Arabische wereld, namelijk die tussen Saoedi-Arabië met de Golfstaten, en Iran en Turkije.

Het zal zo’n twintig jaar geleden geweest zijn. Ik was bij een bijeenkomst van Arabische jongeren in Tunis en sprak met een jonge Palestijnse activist die net een zaal met leeftijdsgenoten uit andere Arabische landen had toegesproken over de bezetting in de Palestijnse gebieden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Een vriend in Idlib

PAX heeft een vriend in Idlib, het laatste Syrië dat nog niet onder controle van het leger is gekomen. Hij heet Ahmed en is theatermaker.

We hebben best geaarzeld of we hem wel een vriend zouden noemen. Immers, niemand van PAX heeft Ahmed ooit in levende lijve ontmoet. Eén collega belt hem eens per week om te blijven horen hoe gaat en schrijft daar wekelijks stukjes over.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Het is nergens voorbij tot het overal voorbij is

Binnenlands nieuws over Covid-19 overheerst, maar de bestrijding van het coronavirus moet wereldwijd worden gevoerd. Dat gaat verder dan alleen de medische kant van de zaak.

Met alle berichten over mondkapjes, grenzen die grotendeels gesloten zijn, reizen op anderhalve meter afstand en dreigende faillissementen van horecazaken, lijkt het coronanieuws toch vooral binnenlands nieuws.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Samenleving

Vrede: laat niemand achter

Wat vrede niet is, weten we allemaal. Maar wat is het wél?

De vraag wat het goede leven is, zal voor mij altijd over vrede gaan. Ik werk bij vredesorganisatie PAX, voortgekomen uit Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Samenleving

Hadden we deze keer maar naar Trump geluisterd

Wij zijn het bij PAX niet vaak eens met de Amerikaanse president Trump. Maar deze keer wel.

Trump drong er bij Nederland op aan, dat wij Nederlandse strijders voor de zogenaamde Islamitische Staat die gevangen zitten in Syrië, terughalen en hier berechten. PAX bepleit dat eveneens. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Samenleving

De Muur en de mensen

Het Oost-Duitse communisme kwam met weinig geweld ten einde. Kunnen we daar iets van leren voor andere conflictgebieden?

Dertig jaar geleden viel de Berlijnse muur en werd het IJzeren Gordijn opgetrokken. Zelf ben ik nog altijd verbijsterd hoe het communistische systeem, dat met zoveel geweld en repressie in stand werd gehouden, met zo weinig geweld ten einde kwam. En is er misschien iets van te leren nu opnieuw mensen massaal in verzet komen tegen autoritaire regeringen in Chili, Libanon, Soedan, Irak, Hong Kong. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Cultuur en zelfkritiek

De joods-christelijke cultuur wordt alom bejubeld, ook door mensen die van de godsdiensten waar ze vandaan komen, weinig moeten hebben.

Enkele jaren terug werd in Utrecht een tentoonstelling van uitdagende moderne kunst aangekondigd met de slogan: ‘Kunst is geen cultuur, kunst is cultuurkritiek’. Dat schoot me te binnen toen gedurende de Kerstperiode het begrip joods-christelijke cultuur, traditie en dito waarden weer opdook in publieke discussie. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Emancipatie gaat van au

Moeten we het nou echt nog een keer over racisme hebben? Ja, dat moet. Juist omdat we niet graag voor racisten doorgaan en omdat we bondgenoten willen worden in de strijd voor recht en vrede.

Terwijl we nog bezig zijn los te komen uit de intelligente corona-lockdown gingen deze weken vele duizenden Nederlanders de straat op, uit woede over de dood van George Floyd door politiegeweld. Veel jonge mensen, veel mensen met verschillende kleuren en herkomsten, heel veel mensen die nog nooit gedemonstreerd hadden. En natuurlijk gaat dat niet alleen over de schending van menselijke waardigheid in de VS, het gaat ook over ons.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Ieder volk gaat over zijn eigen opstand

De straten en pleinen van Minsk vullen zich met demonstranten die de dictatuur van Loekasjenko niet langer accepteren. En weer zitten we er met een mengeling van verbijstering, zorg en enthousiasme naar te kijken.

Het is zo’n hoopvol beeld: een bevolking die massaal, enthousiast, verenigd haar rechten opeist. Het doet weer zo denken aan eerdere volksopstanden; in Oost-Europa en de toenmalige Sovjet Unie in 1989/9, die leidden tot de val van de Muur.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Moria toont ons morele falen

Moria toont het falen van het Europese vluchtelingenbeleid. Of is het nog cynischer, en moet Moria dienen als afschrikwekkend voorbeeld voor vluchtelingen die de sprong naar Europa nog niet hebben gewaagd?

Moria. Het klonk altijd al als een plek die ontsproten was aan de donkerste fantasie van Tolkien. Het Griekse eiland Lesbos associeerden we vroeger nog met vakantie, blauwe zee en retsina, maar nu toch vooral met vluchtelingenstromen.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Solidair met jongeren

In deze crisis betalen kinderen en jonge ouders de prijs voor ouderen. Die mogen dat straks gaan doen voor die andere crisis: het klimaat.

De coronacrisis is een grote oefening in solidariteit tussen generaties. Niemand is onkwetsbaar, maar de oudere generaties lopen verreweg het grootste risico. De meeste dodelijke slachtoffers zijn boven de 70, bijna alle ziekenhuisopnames betreffen mensen van boven de 50, zoals ikzelf. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Kerst in Bethlehem

Op Kerstavond is Bethlehem even het centrum van de wereld.

De Latijnse Patriarch, het hoofd van de Katholieke kerk in Palestina en Israël, komt jaarlijks op Kerstavond door een speciale poort in processie Bethlehem binnen. Hij wordt opgewacht door duizenden enthousiaste Palestijnen, muziekgroepen, scoutinggroepen, families, christenen van alle denkbare kerken en moslims. En vele buitenlandse toeristen en gasten en televisiecamera’s uit de halve wereld.

 • 7 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Bethlehem zit op slot

Hoe gaat het eigenlijk in Bethlehem in deze tijd? Normaal gesproken is het stadje even uit zijn isolement verlost rond de kerstdagen en is het feest. Maar het coronavirus zet alles op slot. Wat rest, is hoop dat het ooit beter wordt.

Bethlehem is een wat benauwend stadje. Heuvels vol kalkstenen huizen, aan drie kanten omringd door de Muur waar Israël veiligheid aan hoopt te ontlenen, en uitzicht op alsmaar uitdijende nederzettingen op de bergen rondom.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Weg met kernwapens

Kernwapens zijn strijdig met internationaal recht, maar tot de afschaffing ervan is het nog steeds niet gekomen. Het wordt tijd dat Nederland een VN-verdrag daartoe ondertekent.

Op 22 januari treedt het VN-Verdrag voor het Verbod op Nucleaire Wapens uit 2017 in werking. Drijvende kracht erachter is de Internationale Campagne tegen Nucleaire Wapens (ICAN), waar naast het Internationale Rode Kruis, PAX één van de voortrekkers is. Het verdrag is nog niet getekend door landen die kernwapens bezitten of bondgenoten zoals Nederland, die onder hun nucleaire paraplu schuilen, maar wel door 86 andere staten.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Srebrenica: eerst excuses aan de echte slachtoffers

De excuses die minister Bijleveld maakt aan de Dutchbatters van 1995 zijn volkomen terecht. Maar excuses aan de weduwen en wezen van de 350 Bosniërs die van de compound waren gestuurd, had daar aan vooraf moeten gaan.

Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft aangekondigd dat de Nederlandse regering als blijk van erkenning en waardering 5000 euro uitkeert aan de veteranen van Dutchbat III. Dat zijn de veteranen die in 1995 door Nederland naar Bosnië werd uitgezonden om de Bosniaks (Bosnische moslims) in de enclave Srebrenica te beschermen.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Jan Jaap van Oosterzee
Column

Fatsoensnorm van 0.7 procent

De bestrijding van de coronacrisis vraagt alle aandacht. Maar het buitenland is er ook nog, en dan vooral het armere buitenland. De crisis hier bestrijden is één ding, maar de crisis is pas over als corona overal verdwenen is.

Tijdens de verkiezingscampagne ging het nauwelijks over de rol die Nederland in de wereld wil spelen. Er waren wel online-debatten voor de liefhebbers.