Auteur

Christoph van den Belt

Christoph van den Belt is docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit en promovendus aan de Vrije Universiteit.

Van deze auteur

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Ode aan de boekenkast

Geen film of tv-serie haalt het bij het boek. Het boek moet gekoesterd worden, een ereplaats krijgen. Misschien gaan ook jongeren dan wel weer meer lezen.

‘Heb je al die boeken gelezen?’ Iedereen met een goed gevulde boekenkast kent deze standaardvraag.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Dynamisch online lesgeven, het kan!

Is het met online onderwijs wel mogelijk om echte interactie op gang te krijgen? Met studenten Journalistiek wel.

De afgelopen weken gaf ik voor het laatst een cursus aan de journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ik verzorgde dit onderwijs in het kader van mijn aanstelling als promovendus aan de Vrije Universiteit. De colleges aan de CHE waren - vanuit mijn perspectief - een feest. Zelfs tijdens de digitale colleges spatte de dynamiek van mijn beeldscherm.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Eigenheid en eigenwijsheid op krantenpapier

Drie kleine christelijke kranten kent Nederland. Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

Tot op de dag van vandaag hebben we drie relatief kleine christelijke kranten in Nederland. Historicus Christoph van den Belt vraagt zich af: waar komen ze vandaag en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

De zucht naar citaten

Te veel citaten opnemen in een historisch boek, leidt af van de boodschap. Maar soms zijn citaten nodig om je publiek te overtuigen.

Elke historicus moet eraan geloven: welk citaat blijft behouden en welk citaat vervalt in eeuwige vergetelheid? De archieven van de dagbladen waarnaar ik onderzoek doe, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, zijn omvangrijk. Ze vormen een waar citatenparadijs. Maar waarom is citeren eigenlijk van belang?

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Wetenschap als afgod

Wetenschap als weg naar het eeuwige leven. Dat is een van de redenen voor de hoge werkdruk aan universiteiten.

Pijn aan je lijf, slaapgebrek, een depressie, het zijn klachten waar wetenschappers massaal aan schijnen te lijden. Afgelopen december berichtte WOinActie erover. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Weg met hoog- en laagopgeleid

Overbelaste en overvolle universiteiten leggen een ander probleem bloot: onze preoccupatie met 'hoger' onderwijs. 

Toen ik van de middelbare school kwam, wilde ik journalist worden. Maar omdat ik vwo had gedaan, was de hogeschool geen optie, ik vond het vanzelfsprekend dat ik naar de universiteit ging. 

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Leve de middeleeuwen!

Achterhaalde ideeen worden al snel verbonden aan de middeleeuwen. Maar zo beroerd waren die duizend jaar nou ook weer niet. Neem alleen al die prachtige kathedralen. Is de Notre Dame niet het hart van de Europese cultuur?

Medio oktober blikte Samuel Lee, voorganger in een Amsterdamse Pinksterkerk, in dagblad Trouw terug op zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Hij was met veel verschillende mensen in contact gekomen en had zich de blaren op de tong gepraat.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Voorbij de groepsfoto-diversiteit

De aandacht voor diversiteit is terecht, maar alleen letten op uiterlijke kenmerken helpt niemand. Het gaat immers om het individu.

Ergens vorig jaar hield ik een verhaal over mijn historisch onderzoek op de Vrije Universiteit (VU) en ik waagde het het woord ‘divers’ in de mond te nemen. Ik was blij verrast door de samenstelling van het publiek. Er zaten mensen bij elkaar die ik zelden tegelijk had gezien.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Biblebelt-watching

'Bij ons in de Biblebelt' is geschikt voor zowel een vluchtige blik als een diepgaande beschouwing.

Ze gingen niet over één nacht ijs, de organisatoren van de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt, in Museum Catharijneconvent. Ze raadpleegden verschillende deskundigen en brachten een bezoek aan de redactie van het Reformatorisch Dagblad (RD). Dat was verstandig, omdat je door alle religieuze verschillen al gauw de plank misslaat. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Een mening verkoopt

Nu Twitter en Facebook volstaan met opgeklopte meningen, is het des te belangrijker dat in de krant opiniestukken staan van kwaliteit.

Aan meningen geen gebrek. Je hoeft er Twitter, Facebook of de reacties op online nieuwsberichten maar op na te slaan. Maar ook dagbladen, vanouds vooral de brengers van nieuws, zijn in de loop van de tijd meer gaan investeren in opinie. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Coronavirus brengt RD tot publicatie op zondag

De coronacrisis is zo ernstig dat het Reformatorisch Dagblad haar principe van niet publiceren op zondag doorbrak met een bericht op hun website.

Je hoeft geen historicus te zijn om te beseffen: de toespraak van minister-president Mark Rutte op de televisie was historisch. Niet alleen vanwege de setting - hij richt zich als premier tot alle Nederlanders - maar ook vanwege de inhoud: Nederland bevindt zich in een ongekende crisissituatie. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Spraakmakend is De Telegraaf altijd geweest

De Telegraaf werd verguisd door menig christelijk journalist. Maar het was wel een geschikte tegenhanger. 

Op 15 juli werd de zoon van burgemeester Femke Halsema gearresteerd nadat hij een verlaten woonboot had betreden. Hij bleek een onklaar gemaakt wapen bij zich te hebben dat van zijn vader was. De Telegraaf publiceerde hier gretig over. Dit deed vele wenkbrauwen fronsen, niet in de laatste plaats die van collega-journalisten: zo ga je niet om met een minderjarig kind van een publieke figuur. Zo schreef Trouw-columnist Sylvain Ephimenco: ‘Het is fout van De Telegraaf om dit niet proportioneel en zakelijk te brengen.’ 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Geschiedenis studeren vereist inlevingsvermogen

Een historicus moet voor enig begrip van de geschiedenis zich kunnen inleven in mensen. Als het religie betreft, is het voor nogal wat historici een hele opgave dit zonder vooroordelen te doen.

De afgelopen jaren mocht ik mij voor mijn historisch onderzoek onderdompelen in een wereld die mij aanvankelijk vreemd was. Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Met dit werk kan ik de idealen die mij tijdens de studie Geschiedenis werden aangereikt in de praktijk brengen: als historicus probeer je je in te leven in andere mensen, in andere werelden, in andere tijden. Het willen begrijpen staat voorop.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

In de spagaatstand op de academie

Steeds meer studenten en steeds minder geld. Dat gaat een keer fout, maar wanneer? Overleeft de universiteit de coronacrisis, of blijkt hij de druppel die de emmer doet overlopen?

Tijdens de introductie van dit academisch jaar, die dit jaar grotendeels beperkt was tot informatieve bijeenkomsten, uitte een alumnus van de studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit zijn verbazing. Het docentenkorps was, sinds zijn afstuderen bijna tien jaar geleden, grotendeels nieuw. Wel herkende hij de stijl en spirit van de master. Dat dan weer wel.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Idealen vergaan niet

Er komen niet alleen nieuwe politieke partijen bij, ze fuseren ook. De PPR bijvoorbeeld ging op in GroenLinks. Die partij zou er goed aan doen nog eens naar de oude idealen van deze partij te kijken. Ter inspiratie.

Eind vorig jaar bestond GroenLinks dertig jaar. Deze partij ontstond doordat in 1990 vier kleine linkse partijen met elkaar samengingen: de Communistische Partij Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Politieke Partij Radikalen (PPR).

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Zingeving

Refo’s: de wet van de toenemende afstand

Iedereen kent reformatorische christenen, maar alleen van ver weg. Daarom komen ze vaak zo ongenuanceerd in het nieuws. Maar een historicus is verplicht het eerlijke verhaal te vertellen. Van dichtbij, en toch op afstand.

De reformatorische wereld kan zich eens in de zoveel tijd verheugen in de belangstelling van de natie. Vorig jaar was het de Nashvilleverklaring, onlangs de uitgangspunten van reformatorische scholen.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Objectiviteit als journalistiek mantra

‘NRC Handelsblad’ is kritisch, objectief, fair en betrouwbaar, staat in de jubileumeditie van de krant. Maar bestaat objectiviteit wel, en hoe zit het dan met andere kranten?

Begin deze maand vierde NRC Handelsblad het vijftigjarige bestaan. In 1970 fuseerden twee negentiende-eeuwse liberale dagbladen: het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. NRC Handelsblad presenteert zich expliciet als vertegenwoordiger van deze liberale traditie, blijkt uit de jubileumeditie.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Vitale tijdsbesteding

Historici hebben geen vitaal beroep, maar ze kunnen wel boeken schrijven die de lege uren vullen. Zoals een boek dat gehakt maakt van de gebruikelijke voorstelling van de jaren zestig.

Door de Covid-19-maatregelen ligt het openbare leven goeddeels plat. Een last die elke Nederlander draagt om de zorg te ontlasten.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

De christelijke traditie inspireert

De christelijke traditie is een ontnuchterende spiegel voor onze eigen ego's. 

Begin jaren negentig werd ik gedoopt in de Rooms-Katholieke Kerk. Later deed ik eerste communie. Ik herinner me vooral dat ik me afvroeg: welke hand moet ik bovenop leggen als ik de hostie kom ophalen: links of rechts? Ik weet het nog steeds niet, maar ik koester de herinnering.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Uit liefde voor de boekhandel

Na de rellen tegen de avondklok ontstonden overal spontane tegenreacties. Gelukkig hoef je niet te wachten op rellen om iets positiefs te doen. Word bijvoorbeeld fietskoerier van je plaatselijke boekhandel.

De afgelopen weken moesten we leven met een avondklok. Hoe ongekend dit is voor een democratisch land in vredestijd, is veelvuldig onderstreept. Voor de naoorlogse periode schiet mij - historicus van beroep - alleen een plaatselijke avondklok te binnen voor de regio die getroffen was door de watersnoodramp in 1953. Die beperking was met name ingesteld om plundering van verlaten huizen tegen te gaan.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Christenen stemmen niet alleen op christelijke partijen

Ooit was het ondenkbaar dat een christen op een niet-christelijke partij zou stemmen. Maar steeds meer christenen voelen zich prima op hun plek bij een aprtij zonder c erin.

Gisteravond organiseerde het Nederlands Dagblad (ND) een verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van de christelijke partijen, Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij, kruisten de degens. In 1994 organiseerde het ND dit debat voor het eerst. Een leuke traditie, die echter aan verandering toe is.