Auteur

Ad van der Helm

Ad van der Helm is priester van bisdom Rotterdam en docent kerkelijk recht aan de KU Leuven. Hij is ook voorzitter van de Stichting Prinsjesdagviering.

Van deze auteur

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Prinsjesdagviering prikt de Haagse bubbel door

Politiek Den Haag lijkt een heel eigen wereldje waar je maar moeilijk in kunt doordringen. Tijdens de Prinsjesdagviering proberen gelovigen en humanisten de politieke waan van de dag te doorbreken.

Prinsjesdag in Den Haag is - normaal gesproken - een bubbel van hoedjes, jacquets, koetsen, trompetgeschal en mooie woorden. De aandacht gaat natuurlijk naar de woorden van de Koning in de Troonrede, maar we letten ook op Hare Majesteit en de hoedjes van de dames bewindspersonen en Kamerleden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

Op 17 maart 2021 kiest Nederland de nieuwe leden van de Tweede Kamer. De verkiezingsposters van de afgelopen vijftien jaar laten goed zien wat centraal staat bij verkiezingen: gezichten, personen, de mens achter de politicus. Meer en meer staan lijsttrekkers en hun Twitter- en Instagram-account centraal.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Samenleving

Vrijdenkers op Prinsjesdag

Op een bijeenkomst vóór Troonrede en Miljoenennota kijken religieuze vrijdenkers anders naar de werkelijkheid.

Den Haag is op Prinsjesdag een gekrioel van mensen. Politici en familieleden, parlementaire medewerkers en lobbyisten beleven topdagen. Gewone burgers en toeristen kijken hun ogen uit naar de folklore van de glazen koets - wie mist eigenlijk nog het gouden exemplaar? - en de Ridderzaal waar hoedjes de stad opfleuren. De stad is al vroeg in de weer om alles in goede banen te leiden. Terwijl de rest van Nederland na de Troonrede snel tot de orde van de dag overgaat, blijft men in Den Haag op pleinen en cafés nog intensief praten en netwerken. Verwachtingen worden uitgesproken, ideeën worden gelanceerd, coalities gesmeed. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Eenheid is niet saai maar dynamisch

Streven naar eenheid lijkt tegen de stroom in te gaan: leve de diversiteit! Een samenleving opbouwen wordt dan wel moeilijk. 

De veelheid van kerken en kerkelijke gemeenschappen maakt het christendom kleurrijk. Dat is te zien in dit filmpje van de kerken van Haarlem die zich presenteren aan de stad. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Wij hebben het leven!

Wie toegeeft dat alleen de dood het antwoord is op een 'voltooid leven', capituleert voor de leegte.

De katholieke gemeenschap van Sant’ Egidio in Rome en Amsterdam bidt wekelijks voor de zieken. Hun namen worden genoemd en hun verhalen verteld in een volle Santa Maria in Trastevere (Rome). Er branden kaarsen voor degenen wier namen zijn opgeschreven door de aanwezigen. Ook voor de zieke man die ik onlangs bezocht, wordt een kaars opgestoken.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Geen strijd maar kansen door gezamenlijk optreden!

Deze crisis laat zien dat we alleen door samenwerking verder komen. Dat geldt voor de hele wereld, maar zeker voor Europa.

De strijd tegen het coronavirus! De crisis waarin we verkeren wordt vaak in termen van strijd uitgedrukt: we voelen ons bedreigd, vrijheden worden ingeperkt, noodmaatregelen worden getroffen, parlementen hebben activiteiten beperkt.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Ook in de politiek is vergeving nodig

Ook in de politiek is het goed als er vergeving wordt geschonken en aanvaard. Aan het bekennen van schuld zijn echter als het goed is ook consequenties verbonden.

De parlementsverkiezingen naderen en de scherpte van politieke debatten neemt toe. Politici nemen elkaar de maat en bezigen harde woorden. Daarom was ik geraakt door het persoonlijke interview van Janine Abbring met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het televisieprogramma Zomergasten, op 16 augustus.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Heilige wijsheid gewenst

Dat de Hagia Sophia weer een moskee is geworden, past helemaal bij de geschiedenis van de voormalige kathedraal. Ze is altijd ingezet voor politieke doeleinden. Door de Byzantijnse koningen en nu weer door Erdogan.

De beslissing om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken, kan worden beschouwd als een nieuwe stap in de verwijdering tussen Europa en Turkije.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Samenleving

Een toegankelijke samenleving, tot in de sportschool

Mee kunnen doen is niet alleen een kwestie van voorzieningen, maar ook van acceptatie.

Een handicap betekent vaak een sociaal isolement. Mensen zijn niet graag van anderen afhankelijk. Dat de samenleving mensen proactief te hulp te snelt, kan het verschil maken tussen een leven in de marge of een leven dat tot ontplooiing kan komen. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Samenleving

Help! Ik krijg aandacht

Op bedevaart zagen we waar het gewoonlijk aan schort in de gezondheidszorg: tijd voor aandacht.

De gezondheidszorg moet efficiënter en goedkoper. Handelingen van thuiszorgmedewerkers zijn afgemeten tijdsinvesteringen. Verzorgenden en verpleegkundigen mogen niet buiten het boekje van de indicaties werken. Geen nagels vijlen tijdens het polsverband wisselen! - ook al heeft de patiënt, met vingers die door ziekte totaal ingevouwen zijn, daar enorm last van. Tijd is geld.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Samenleving

Een dakloos kerstverhaal

Als we van ‘feest’ moeten spreken in plaats van ‘Kerst’, sluiten we de dakloze Maria en Jozef opnieuw buiten.

Sommige etiquettedeskundigen schijnen vandaag de dag te adviseren om tijdens Kerstmis niet te spreken over geloof – het zou maar tot discussie leiden aan de kerstdis. Ook zijn er bedrijven die de term ‘Kerst’ vermijden en liever spreken van ‘feestmarkt’ of ‘feestmaaltijd’. Sommige tuincentra verkopen slechts ‘feestbomen’. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Geestelijke beweeglijkheid in tijden van isolatie

Nauwelijks je huis uit kunnen, wil nog niet zeggen dat je geest niet vrij is.

Dat westerse landen zwaar getroffen worden door het coronavirus, heeft waarschijnlijk mede te maken met de beweeglijkheid van onze bevolking: we reizen wat af! 

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Eeuwig leven is niet iets van straks

De herfst nodigt uit om na te denken over vergankelijkheid, maar dan zonder dat die het laatste woord heeft. Dat is aan de liefde en aan het leven.

Op de eerste zondag van de wintertijd, met Allerzielen en Eeuwigheidszondag in aantocht, luister ik met de eerste herfst-hagel op de ramen naar het Mahlerlied Ich bin der Welt abhanden gekommen. Tijdens dit herfstseizoen bereidt de liturgie ons voor op het einde der tijden. Ik bezin mij op het eeuwig leven.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

De aanwezigheid van de Liefde

De fysieke afwezigheid van mensen tijdens de kerkelijke vieringen wil niet zeggen dat de kerk niet present is. Integendeel.

In het gesprek van minister -president Mark Rutte met vertegenwoordigers van kerken in Den Haag op 8 april kwam ter sprake hoe zij contact houden met gemeenteleden en parochianen ondanks de maatregelen rond Covid-19.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Katholieke tolerantie

Zijn katholieken tolerant? Als het goed is, wel. Dan blijven zij hun standpunt trouw, maar zoeken ook naar wat hen met anderen bindt.

Zondag nam ik deel aan de videoconferentie van de Tilburg School of Theology over de biografie van Karim Schelkens over kardinaal Willebrands: Johannes Willebrands. Een leven in gesprek.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Eenzaam in de woestijn?

Je kunt de wereld ervaren als een woestijn, leeg en dor, zonder menselijk contact. Ook Jezus ervoer eenzaamheid in de woestijn. Toch was ook hij, net als wij, omringd door Gods goede krachten.

Het begin van de liturgische veertigdagentijd brengt ons in de eenzaamheid van de woestijn. Een eenzaamheid die de mensheid vanaf het eerste begin tergt en bedreigt. Een depressie overvalt Adam door die eenzaamheid.