Samenleving

  • 10 maanden geleden
  • essay
  • Marjella Bronkhorst en Pieter Dirk Dekker
  • Nu de coronacrisis heerst, is de situatie voor kinderen in arme landen vaak nog slechter geworden. Foto Pexels
Samenleving

Vergeet de kinderrechten niet

Lang niet overal ter wereld hebben kinderen een goede plek. Zeker nu er corona heerst, holt het op sommige plekken in de wereld achteruit met kinderrechten. Nederland kan daar wat aan doen en deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind is daar een mooie aanleiding voor.

Kinderen zijn zo uniek en kostbaar als diamant, en net zo prachtig. Kijk maar eens hoe een kind zich kan verwonderen over de schoonheid van een bloem, kan genieten van het maken van een tekening of druk in de weer kan zijn met het bouwen van een zandkasteel.

Kinderen hebben bovendien vaak een open blik én kunnen meer dan eens beter dan volwassenen tot de kern komen van wat echt belangrijk is in de wereld. Onderzoek laat zien dat kinderen vanaf zeer jonge leeftijd een gevoel van rechtvaardigheid hebben, in die zin dat ze anderen behandelen zoals ze zelf verwachten behandeld te worden.

Net zo kostbaar als diamant dus - maar kinderen zijn ook net zo kwetsbaar als glas. Juist daarom is het zo belangrijk hun rechten te beschermen. Want kinderen en jongeren zijn de bouwstenen van de maatschappij. Vandaag, op de Dag van de Rechten van het Kind, staan wij daar nog eens extra bij stil.

Armoede

En dat is ook extra hard nodig, gezien de situatie waarin veel kinderen zich bevinden. Al jaren schommelt het percentage kinderen in armoede in Nederland rond de 10 procent: kinderen voor wie het onzeker kan zijn of er ’s avonds eten op tafel staat en voor wie een verplichte eigen bijdrage betekent dat zij niet op schoolreisje kunnen.

Kinderen zijn net zo kostbaar als diamant, maar ook net zo kwetsbaar als glas

Een gezinsleven met financiële problemen zorgt voor stress bij ouders, maar zeker ook bij hun kinderen. Tegelijkertijd is cruciale jeugdzorg door bezuinigingen steeds meer onder druk komen te staan.

Kinderen ver weg

Met dit zorgwekkende beeld op het netvlies zou je haast al die kinderen ver weg, die net zo hard zorg en onderwijs nodig hebben, vergeten. Denk aan kinderen met een beperking, die in ontwikkelingslanden vaak niet naar school kunnen. Of kinderen zonder ouderlijke zorg, die het vaak zonder enig sociaal vangnet moeten stellen. Denk aan de positie van meisjes, die helaas vaak getroffen worden door misbruik in allerlei vormen.

Denk aan ambitieuze jongeren voor wie de stap van onderwijs naar werk vaak te groot is. Of aan kinderen en jongeren die vanwege humanitaire crises zoals oorlogen, rampen en conflicten zelfs geen onderdak hebben en snakken naar een opvangplek, eten en (medische) zorg.

Nederland kan geestelijke en psychosociale gezondheidszorg tot een vast onderdeel van humanitaire hulp maken

Gelukkig kan Nederland veel doen om bij te dragen aan de ontwikkeling en bescherming van kinderen wereldwijd. Nederland kan strijden tegen kinderarbeid, bijvoorbeeld door eindelijk eens haast te maken met de implementatie van de Wet zorgplicht kinderarbeid.

Kinderverdrag

Nederland kan meer duurzame onderwijsprojecten financieren, gericht op alle ontwikkelfases: van zorg en onderwijs voor jonge kinderen tot vakopleidingen. Nederland kan de inspraak van jongeren in publieke besluitvorming bevorderen en daarin zelf het goede voorbeeld geven - bijvoorbeeld door het zogenaamde Third Optional Protocol van het VN Kinderverdrag te ratificeren.

Nederland kan noodonderwijs en geestelijke en psychosociale gezondheidszorg tot een vast onderdeel van humanitaire hulp maken en lobbyen bij andere landen voor betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor meisjes. Nederland zou zelfs kinderrechten kunnen opnemen als transversaal thema binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zodat de impact op kinderen altijd wordt meegewogen.

Corona

Het is ontzettend belangrijk dat wij deze en andere stappen zetten. Door de coronacrisis is juist de positie van kinderen in veel landen verslechterd. Dat blijkt onder andere uit verschillende onderzoeken die World Vision in de achterliggende periode naar buiten bracht.

Maar liefst 85 miljoen kinderen lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld als gevolg van het feit dat coronamaatregelen hen dwingen om thuis te blijven.

We moeten in kinderen investeren, niet vanwege het rendement, omdat zij het allemaal waard zijn door ons gekoesterd te worden

Bovendien leidt de toegenomen financiële druk op kwetsbare gezinnen tot meer kinderarbeid en een stijging in het aantal kindhuwelijken. Nederland kan een verschil maken voor deze kwetsbare kinderen. Het is zaak dat er in hen wordt geïnvesteerd.

Zij zijn onze investeringen immers meer dan waard. Niet alleen omdat investeren in de opleiding van en zorg voor (jonge) kinderen het hoogste rendement opleveren. Niet alleen omdat wij de rechten van het kind nu eenmaal in een verdrag hebben vastgelegd.

Maar vooral omdat kinderen het waard zijn om allemaal door ons gekoesterd te worden. Want ze zijn niet alleen zo kwetsbaar als glas, maar ook zo kostbaar en prachtig als diamant.


Maryam kan niet over haar trauma's praten, wel erover tekenen

Onderwijs lijkt een luxe voor kinderen van Syrische vluchtelingen. In werkelijkheid is het noodzaak voor een beter leven.


 

Marjella Bronkhorst is communicatieadviseur WorldVision. Pieter Dirk Dekker is politiek adviseur Red een Kind