Zingeving

  • 10 maanden geleden
  • interview
  • Ineke Evink
  • Advent is een tijd van verwachten. Foto Felix Mittelmeier / Pexels
Zingeving

Thuis op retraite tijdens advent

Op 29 november begint advent. Het wordt ongetwijfeld een heel andere advent dan in andere jaren. Misschien is dit een goede gelegenheid voor een advent-retraite, niet in een klooster maar gewoon thuis.

Een retraite die je thuis doet, het klinkt ideaal in deze coronatijd. En omdat advent een tijd is van verwachten, past daar inkeer bij. Nikolaas Sintobin SJ is internetpastor in Amsterdam en vertelt over de speciale advent-retraite van de jezuïeten.

Bij een retraite treed je even terug, bijvoorbeeld in een klooster. Je keert je in. Hoe gaat dat bij deze advent-retraite?

“Als je je inschrijft voor de advent-retraite krijg je elke dag van advent om zes uur ’s avonds een mail met teksten en vragen. Geen intellectuele vragen maar ervaringsgerichte vragen. De retraite gaat namelijk uit van Ignatiaans bidden. De bedoeling is niet dat je vrome gedachtes aaneenrijgt. Het is een uitnodiging om je hele persoon voor God te brengen.

Hoe je dat verder doet, is helemaal aan jezelf. Je kunt vijf minuten bidden of een uur. Op zondag ontvang je, naast het gebedsmateriaal, ook een korte duiding van het thema van de komende week. Soms sturen we ook gebedstips. Ignatiaans bidden is een leerproces, je moet het oefenen.”

Wat moet ik me precies voorstellen bij Ignatiaans bidden?

“Dat verwijst naar Ignatius van Loyola, de zestiende-eeuwse oprichter van de orde van de jezuïeten. Hij heeft bidden met de Bijbel zo uitgewerkt dat je niet probeert de teksten te begrijpen met je verstand maar met je hart. De bedoeling is dat je met je hele verbeelding in de teksten kruipt. Je moet leren aandacht te krijgen voor de gevoelens die bij je opkomen als je de teksten tot je door laat dringen.

Deze manier van bidden is dus sterk ervaringsgericht: hoe spreekt het Woord tot mij, wat gaat Gods geest in je oproepen? Geeft het je blijdschap, vreugde, kracht? Dat vergt oefening, je moet luisterend bidden, en je oefenen om helder te krijgen hoe God tot je komt in de grote en kleine dingen. Maar vooral in de kleine dagelijkse dingen, want die zijn er het meest in ons leven.

Het is dus een trainen in gevoeligheid. Ignatiaanse spiritualiteit is in zekere zin lege spiritualiteit: het gaat niet om grote ideeën maar om luisteren naar Jezus. Je laat je vullen door hem.”

Is er veel belangstelling voor de advent-retraite?

“We hebben meer inschrijvingen dan in andere jaren. Nu zijn het er al zestienduizend en we verwachten dat dat er nog meer worden. Niet alleen individuen melden zich aan maar ook gezinnen, bijbelgroepen en zo meer. We merken ook op onze andere websites – met bijvoorbeeld gebeds-podcasts - dat er heel veel behoeft is aan spiritualiteit en zingeving in deze coronatijd. Onze bezoekcijfers zijn soms wel verzesvoudigd. Mensen zitten in isolement en ze zijn bang, ze willen niet vastlopen en verstikken.

Er is heel veel behoeft aan spiritualiteit en zingeving in deze coronatijd. Onze bezoekcijfers zijn soms wel verzesvoudigd

Dit voorjaar hadden we daarom vieringen voor Pasen voor thuis. Dat doen we nu niet, want de kerken zijn nu wel open, al is het beperkt. De liturgieën zijn ook niet vergelijkbaar met die uit de Veertigdagentijd. Ik heb de indruk dat protestanten minder aandacht hebben voor advent dan katholieken. De Veertigdagentijd wordt door hen veel meer in acht genomen.”

De ignatiaanse spiritualiteit wordt op uw website omschreven als ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. Is God echt overal te vinden? Ook in een muf kantoor of op een vuilnisbelt?

“Ja, God is overal waar mensen zijn en waar zijn schepping is. Dus ook op je werk. Heel wat mensen maken wat geloof betreft een strikte scheiding tussen werk en privé. Maar Jezus was als timmerman ook al God. ‘De schepping is zwanger van God’, zei een groot denker eens. Overal kun je Gods liefde en warmte ervaren.”