Duurzaamheid

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Maarten Muijser
  • Een ramp zoals de corona-pandemie raakt mensen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika extra hard. Foto Opmeer reports for Okiocredit
Duurzaamheid

Solidariteit is nodig, dichtbij én verder weg

Solidariteit is nu harder nodig dan ooit. In ons eigen land, maar ook wereldwijd. Want juist in tijden van crisis blijkt hoezeer we elkaar nodig hebben.

Overal in ons land ontstaan spontane en hartverwarmende acties. Ondanks dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden, zijn we nu meer verbonden dan ooit.

We doen boodschappen voor de buurvrouw, steunen een lokale onderneming met een aankoop en we lachen wat meer naar elkaar. De onderlinge solidariteit is lange tijd niet zo groot geweest.

En dat is belangrijk, zeker in deze tijden. Want de crisis die is ontstaan door het coronavirus treft ons allemaal. Geen land ontkomt aan deze pandemie. De economische gevolgen treffen niet alleen Nederlanders, maar juist ook de mensen in minder welvarende landen.

Noodplan

Oxfam Novib roept op tot een wereldwijd noodplan om tientallen miljoenen doden te voorkomen in ontwikkelingslanden. “We moeten wereldwijd samen optreden. Dat is een kwestie van solidariteit, én in ons eigen belang. Want niemand is echt veilig totdat we allemaal veilig zijn”, zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib.

Een ramp zoals de coronapandemie raakt mensen met lage inkomens in Afrika, Azië en Latijns-Amerika extra hard. Zij zijn economisch nog kwetsbaarder en gevoeliger voor financiële schokken dan wij.

Door de maatregelen, zoals een lockdown, worden arme mensen dan ook extra hard getroffen. Veel activiteiten in lagelonenlanden vallen binnen de informele economie. Dat is het werk van mensen die niet in de officiële cijfers wordt meegenomen.

We moeten wereldwijd samen optreden. Dat is een kwestie van solidariteit, én in ons eigen belang. Want niemand is echt veilig totdat we allemaal veilig zijn

Voor micro-ondernemers betekent het sluiten van de markten onmiddellijk het einde van hun dagelijkse inkomsten. Kleinschalige boeren zijn niet langer in staat hun producten te vervoeren of te verkopen. Een dag niet werken betekent geen eten. Het is daarom lastig te duiden wat het effect op langere termijn zal zijn voor mensen die werken in de informele economie.

Steunmaatregelen

Ook in veel landen in Latijns-Amerika en Afrika hebben regeringen gelukkig steunmaatregelen aangekondigd om bedrijven te helpen. Van de partners waarin Oikocredit investeert, horen we berichten over tijdelijke verlaging van kosten. Voor mobiele geldtransacties bijvoorbeeld, die worden veel gebruikt in veel landen in Afrika. Rentepercentages worden verlaagd, zodat midden- en kleinbedrijven makkelijker krediet kunnen aanvragen.

Als impactinvesteerder probeert Oikocredit zijn lokale partners te helpen waar het kan, zodat zij op hun beurt de kleinschalige ondernemers en boeren kunnen helpen. Dat kan gaan om het tijdelijk aanpassen van betalingsregelingen, maar ook andere steun die bedrijven helpt door deze moeilijke fase heen te komen.

Voor micro-ondernemers betekent het sluiten van de markten onmiddellijk het einde van hun dagelijkse inkomsten. Een dag niet werken betekent geen eten

De solidariteit die we nu in ons eigen land laten zien is hard nodig. Maar het is belangrijk dat we dit vooral ook wereldwijd laten zien. Niet alleen in onze eigen omgeving, juist ook daarbuiten. Mensen en gemeenschappen van over de hele wereld met lage inkomens hebben onze steun nu extra nodig.

Laten we dit prachtige gevoel van verbondenheid met elkaar ook na de coronacrisis vasthouden. Laten we naar elkaar om blijven kijken. Dicht bij huis, maar ook verder weg.

 

Maarten Muijser is Marketing- & Communicatiemedewerker bij Oikocredit Nederland