Samenleving

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Maarten Muijser
  • Genevieve kocht haar voorraad elke dag in het dorp om te verkopen op de markt. Met een microkrediet van € 300 kan ze haar voorraad nu twee weken vooruit bijvullen. Foto: Opmeer Reports”
Samenleving

Selectie en begeleiding zijn belangrijk bij microkrediet

Microkrediet werkt niet altijd. Twee dingen zijn belangrijk om het wel tot een succes te maken: een goede selectie vooraf en goede begeleiding tijdens het traject.

Kritische onderzoeken naar de werking van microkrediet komen de laatste jaren steeds vaker in het nieuws. Werkt microkrediet wel of niet? Het verbaast u wellicht om dit van ons te horen, als een van de grootste investeerders in microkrediet ter wereld, maar we kunnen ons vaak in deze kritiek vinden. 

De meest gehoorde kritiek op microkrediet gaat over de hoogte van de rente. Hoge woekerrentes die arme ondernemers alleen maar in de schulden werken. Met als gevolg dat de weinige bezittingen die ze hebben – een huis of stuk land – verkocht moeten worden, als men de lening niet terug kan betalen. 

Ook wordt vaak gezegd dat microkrediet niet voor iedereen een oplossing is. Niet iedereen is namelijk een geboren ondernemer. En niet iedere ondernemer kan een succesvolle onderneming opzetten.  

Een goede werking van microkrediet begint bij een goede voorbereiding

Daarnaast kan een onverwachte tegenslag – door klimaat, de thuissituatie of de economie – veel impact hebben op een microkrediet-onderneming. Een boer die een microkrediet heeft gekregen kan zijn oogst zien mislukken door natuurgeweld. En dan zit de ondernemer met een lening, die hij wellicht moeilijk of niet terug kan betalen.  

Selectie

Bovenstaande kritische noten zijn terecht, maar er is iets aan te doen. Impact investeerders, zoals Oikocredit, moeten met deze zaken rekening houden als men financiering verstrekt.  Dat kan door te letten op de volgende twee punten: 1) Een goede selectie van ondernemers en lokale microfinancieringsinstellingen; en 2) het bieden van geschikte begeleiding

Een goede werking van microkrediet begint bij een goede voorbereiding. Het is van groot belang om van te voren een goede selectie te maken om er voor te zorgen dat een microkrediet goed terecht komt.  

Ontvangers van microkrediet zijn vaak gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken, maar soms is een microkrediet niet genoeg

Die selectie wordt ‘in het veld’ gedaan. Lokale microfinancieringsinstellingen kennen de omstandigheden en de lokale bevolking het beste. Hoe die selectie wordt gedaan, verschilt per instelling en per land. Voor impact investeerders is het belangrijk om juist die microfinancieringsinstellingen te kiezen die sociale impact voorop hebben staat. Investeerders moeten dus niet werken met een partij die er alleen op is winst te maken zonder te letten op de sociale impact.  

Zo wordt er van te voren alles aan gedaan zodat een microkrediet bij de juiste persoon terecht komt en dat er geen hoge woekerrentes gerekend worden. 

Begeleiding 

Ontvangers van microkrediet zijn vaak gemotiveerd om een succes van hun onderneming te maken, maar soms is een microkrediet niet genoeg. Bijvoorbeeld bij een onverwachte tegenslag zoals een slechte oogst. Dan is er meer nodig.  

Begeleiding is hierbij van groot belang. Dit kan bestaan uit een flexibele opstelling bij het terugbetalen van het microkrediet of uit het aanbieden van relevante trainingen. Maar het kan ook door de ondernemer hulp te bieden bij het opbouwen van zijn onderneming.  

Extra trainingsprogramma's

Met ruim veertig jaar ervaring op het gebied van microkrediet weten we goed hoe microkrediet in de praktijk het beste werkt. Daarom zetten wij een stapje extra als het gaat om een zorgvuldige selectie en begeleiding. Zo gaan we een stap verder dan andere investeerders als het gaat om persoonlijk contact en trainingen. Hoe? Door te werken met een unieke financing-plus-benadering.  

Een belangrijk onderdeel van deze benadering zijn de capaciteitsopbouwprogramma’s voor onze partners. Hiermee helpen we onze partners bijvoorbeeld met het ontwikkelen van trainingsprogramma’s voor microkrediet-ondernemers. Maar ook onze partners kunnen als organisatie rekenen op trainingen. Bijvoorbeeld over bedrijfsvoering, managementinformatie of efficiency.   

Werkt een microkrediet altijd? Nee. Maar door jarenlange ervaring weten we wel hoe een microkrediet kan bijdragen aan een beter leven

Oikocredit werkt samen met bijna zevenhonderd partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze partners zijn geselecteerd aan de hand van diverse criteria. Er wordt dan vooral gekeken naar de manier waarop deze partners zich inzetten voor sociale impact in de levens van mensen. Criteria waarnaar gekeken wordt zijn: 

1) welke doelgroepen worden bediend (mannen/vrouwen, stad/platteland) 

2) in welke mate wordt er rekening gehouden met het milieu 

3) het aantal vrouwen op leidinggevende functies binnen de organisatie 

4) de mate waarin de investeringen positieve veranderingen tot gevolg hebben 

5) of de boekhouding klopt 

Werkt een microkrediet altijd? Nee. Maar door onze jarenlange ervaring weten we wel hoe een microkrediet kan bijdragen aan een beter leven. Belangrijk daarbij is om een goede selectie te maken wie een microkrediet ontvangt. Zo wordt voorkomen dat een microkrediet verkeerd wordt ingezet.  

Begeleiding is van groot belang om de ondernemer te ondersteunen bij het opbouwen van zijn onderneming. Microkrediet werkt inderdaad niet altijd, maar met de juiste selectie en begeleiding kan het heel veel mensen verder helpen. 


Maarten Muijser is marketing- en communicatiemedewerker bij Oikocredit Nederland