Democratie

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Mariëtte Hamer
  • Hoe duurzaam en inclusief is onze economie in 2035? Bouwvakker aan het werk in Rotterdam. Foto ANP
Democratie

Patronen doorbreken en kansen gunnen

Voor we zijn aanbeland bij een duurzame economie waarin iedereen meedoet, moeten we eerst weten waar we nu staan.

In 2020 bestaat de Sociaal-Economische Raad zeventig jaar. Dat is iets om bij stil te staan, maar in dit jubileumjaar kijkt de SER vooral ook ver de toekomst in, naar 2035.

Om te weten waar we in 2035 willen zijn op het gebied van duurzame economie, inclusieve arbeidsmarkt en moderne arbeidsverhoudingen, moeten we eerst met elkaar vaststellen waar we nu staan, wat ons tegenhoudt en wat de kansen zijn om daar te komen.

Voor deze zoektocht gaan we dit voorjaar het land in, naar Amsterdam, Groningen en Eindhoven. Tijdens drie programma’s samen met Pakhuis de Zwijger gaan we het gesprek aan met maatschappelijke organisaties, bedrijven en betrokken burgers over een aantal thema’s die de Nederlandse samenleving en economie van de nabije toekomst bepalen.

Oude rollen en patronen

Half februari spraken we tijdens de eerste publieksavond over de onzichtbare muren waar veel mensen in ons land tegenaan lopen, omdat ze vrouw zijn of omdat ze een andere culturele achtergrond hebben. De moeilijkheid van deze muren is dat ze niet van steen zijn, maar bestaan uit elementen van cultuur. Een cultuur die nog vastzit in oude rollen en patronen, terwijl de wereld om ons heen al lang verandert.

Tijdens de eerste publieksavond spraken we over de onzichtbare muren waar veel mensen in ons land tegenaan lopen. De moeilijkheid van deze muren is dat ze niet van steen zijn, maar bestaan uit elementen van cultuur

Op 22 april willen we in Groningen het gesprek voeren hoe we in de toekomst verantwoord ons geld kunnen verdienen en welvaart eerlijk kunnen verdelen. Een veel efficiënter gebruik van energie, grondstoffen en materialen is in een groeiende wereldeconomie een absolute voorwaarde om de welvaart van onszelf, onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

De overgang naar een nieuwe, duurzame economie vraagt niet alleen om technische oplossingen, maar heeft op allerlei manieren impact op de samenleving en raakt aan het dagelijks leven. Bij een circulaire economie ontstaan bijvoorbeeld andere banen en zijn andere vaardigheden nodig; tegelijkertijd verdwijnen er banen. Mensen moeten de kans krijgen zich te laten omscholen, zodat ze lenig met de telkens veranderende arbeidsmarkt kunnen omgaan.  

Kansen gunnen

Wij moeten de ongelooflijke verspilling van talent in Nederland tegengaan. Dat vraagt iets van de overheid, van bedrijven en van organisaties: neem maatregelen om diversiteit te stimuleren en mensen gelijke kansen te geven.

Geef de kansen die jij zelf ooit hebt gekregen aan anderen door

Het vraagt ook iets van ons allemaal. Een kind uit een gezin met een arm sociaal netwerk loopt sneller tegen een onzichtbare muur op dan een kind met een rijk sociaal netwerk. Stel daarom jouw netwerk open voor mensen die wel wat support kunnen gebruiken. Breng jongeren in contact met inspirerende voorbeelden. Geef de kansen die jij zelf ooit hebt gekregen aan anderen door.

En als je kansen krijgt, grijp die dan aan. Je bent het waard.

Mariette Hamer is voorzitter van de SER