Democratie

  • 7 maanden geleden
  • essay
  • Charlotte Ariese-van Putten
  • Wat zijn de plannen op het gebied van internationale samenwerking? Foto Shutterstock
Democratie

Internationale solidariteit: doel of nobel streven?

Het belang van internationale solidariteit en omzien naar onze verre naasten in nood zou tijdens de komende verkiezingen meer dan ooit een thema moeten zijn in het politieke debat. Deze internationale solidariteit is ook in ons eigen belang. 

Aan het begin van een nieuw jaar proberen veel mensen hun leven te verbeteren door slechte gewoontes aan te pakken of juist nieuwe aan te leren. Meer bewegen, gezonder en georganiseerder leven: zomaar een aantal voornemens die dit jaar hoog op de prioriteitenlijst staan.  

Dat we dit niet heel lang volhouden, is allang geen nieuws meer. Het schijnt dat onze goede intenties zo’n twaalf dagen van kracht blijven. Wetenschappers hebben berekend dat de meeste mensen op 12 januari alweer terugvallen in hun oude patroon.  

Er zijn echter enkele ‘gouden tips’ die er voor kunnen zorgen dat je de gemaakte voornemens wel kunt volhouden. Bijvoorbeeld door ze te koppelen aan waarden die voor jou belangrijk zijn. Of  door je voornemens concreet uit te spreken in de richting van anderen. Onderzoek wijst uit dat je dan wel 80 procent meer kans hebt om je goede voornemens vol te houden. Bovendien stelt het mensen in de gelegenheid je aan te spreken op je voornemens én je er ook aan te houden.  

Verkiezingen

Op dit moment zijn veel van de toekomstplannen en ‘goede voornemens’ van de verschillende politieke partijen via de verkiezingsprogramma’s aan de burgers gepresenteerd. Ook zijn de verkiezingscampagnes inmiddels van start gegaan. Nog even en dan gaat Nederland naar de stembus.  

Helaas heeft de rol van Nederland in het buitenland niet als vanzelfsprekend een centrale plaats tijdens de verkiezingen

Uiteraard is er in de campagnes veel aandacht voor thema’s zoals zorg, onderwijs, welvaart en veiligheid. Maar wat zijn de plannen en voornemens van de politieke partijen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en wat is hun visie op het belang van internationale solidariteit en het zorgdragen voor onze verre naasten in nood?  

Dat zijn niet alleen interessante vragen voor Prisma, de koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties, maar ook voor u als burger. Het heeft namelijk betrekking op de wereld waarin wij leven, hoe wij deze wereld zien en de verantwoordelijkheid die wij daar met elkaar voor dragen.  

Nationaal belang 

Helaas heeft de rol van Nederland in het buitenland én van het buitenland in Nederland niet als vanzelfsprekend een centrale plaats tijdens de verkiezingen en de debatten die rondom die verkiezingen worden gevoerd. En ook al niet bij de totstandkoming van een regeerakkoord. 

Dat is een gemiste kans, zeker in een tijd waarin er in de maatschappij onder andere een hernieuwd draagvlak wordt waargenomen voor ontwikkelingssamenwerking. Zo klonk recent nog de oproep van wetenschappers, bedrijven, religieuze leiders en de Adviesraad Internationale Vraagstukken om in het licht van de huidige coronapandemie meer te doen voor ontwikkelingslanden.  

De coronapandemie laat zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn en dat goed functionerende internationale instellingen noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken

Daarnaast is een actief internationaal beleid ook een nationaal belang. Want Covid-19 stopt niet bij de nationale grenzen. De verspreiding niet, en de gevolgen voor onze hulp en handel ook niet. De dreiging van de pandemie zal pas stoppen als we het virus wereldwijd bestrijden en solidair zijn met onze verre naasten in nood.  

De tijd waarin we leven illustreert dat de nationale, maar in het bijzonder ook de wereldwijde uitdagingen, groter zijn dan ooit. De coronapandemie laat onder andere zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn en dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan.  

Het is dus zaak dat thema’s als internationale soliditeit en ontwikkelingssamenwerking, maar ook specifieke onderwerpen zoals internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, beleidscoherentie en het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties weer een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse politiek.  

Concreet doel 

Verschillende politieke partijen – waaronder ook de christelijke partijen – spreken zich in hun verkiezingsprogramma uit over het belang van internationale solidariteit, een actief buitenlandbeleid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Dat is dan veelal geïnspireerd door en gekoppeld aan de kernwaarden - en de strategische politieke ambitie - van de partij. Dat is positief en geeft hoop.  

Het is zaak dat thema’s als internationale soliditeit en ontwikkelingssamenwerking weer een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse politiek.  

Maar wat zou het mooi zijn als partijen met een ‘internationaal solidair hart’ zich hierover ook in aanloop naar de verkiezingen in de debatten publiekelijk uitspreken. We hebben immers bij die goede voornemens gezien dat het concreet benoemen én het linken van je ambities aan je kernwaarden behulpzaam is om deze ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.  

Wij als burgers moeten deze partijen hierop dan natuurlijk aanspreken, bevragen en hen ook aan hun voornemens houden. Zo blijven een actief buitenlandbeleid en internationale solidariteit met de meest kwetsbaren op de wereld niet alleen een nobel streven, maar ook een concreet doel.  

 

Charlotte Ariese is coördinator beleidsbeïnvloeding Prisma