Column

  • 1 jaar geleden
  • column
  • Mirjam van ’t Veld
Mirjam van ’t Veld

Het zorggeld is op

Tegen het einde van het jaar moeten ziekenhuizen soms 'gratis' gaan behandelen.

Voordat ik bestuurder werd van een ziekenhuis dacht ik altijd als argeloze inwoner van Nederland dat het niet uitmaakte bij welke ziektekostenverzekeraar ik mijn verzekering afsloot.

Inmiddels weet ik beter. Maar ik breek al een tijdje mijn hoofd hoe ik dat aan een gemiddelde Nederlander kan uitleggen. 

Op 10 december stond in de Gelderlander een artikel met als kop: 'Zorgstop in ziekenhuizen: het geld is op'. Ook ‘mijn’ ziekenhuis Gelderse Vallei werd genoemd. 'Het geld is op' moet vertaald worden naar: het van de zorgverzekeraar verkregen budget is (in sommige gevallen) op.

Een ziekenhuis moet namelijk met elke zorgverzekeraar apart onderhandelen over het budget in een jaar. Een glazen bol waarmee je kunt voorspellen hoeveel patiënten van welke verzekeraar er precies zullen komen voor een bepaalde behandeling bestaat niet, dat snapt iedereen. Maar wat als er meer patiënten komen dan het afgesproken (lees: afgedwongen) aantal bij zorgverzekeraar X? In veel gevallen heeft een ziekenhuis dan pech en zou als het ware ‘gratis’ moeten behandelen. Bij één patiënt is dat nog wel te overzien, maar als we het hebben over tientallen patiënten dan snapt iedereen dat het huishoudboekje niet meer kloppend is te krijgen. En dat kan potentieel de continuïteit van een ziekenhuis op het spel zetten.

Om dat te voorkomen worden ziekenhuizen feitelijk gedwongen om patiënten als het even kan door te schuiven naar het nieuwe jaar. Uiteraard niet bij spoed en/of levensbedreigende situaties, maar toch. Het kan betekenen dat je als patiënt dus een aantal weken moet wachten. En sterker nog, in sommige gevallen overwegen zorginstellingen zelfs om met een verzekeraar geen contract meer af te sluiten. Dit omdat er meerjarig wordt geweigerd een adequate vergoeding voor de geleverde zorg te geven.

Tot en met 31 december kunnen mensen nog van zorgverzekeraar wisselen, maar ik denk niet dat veel mensen deze consequenties meewegen. Zelfs de NZA adviseert mensen op dit moment om tot de kerstvakantie te wachten, omdat ze dan pas weten welke verzekeraar met 'hun' ziekenhuis een zorgplafond heeft afgesloten. Ik voorspel dat een afgewogen keuze in de nabije toekomst steeds belangrijker gaat worden. 

Ziekenhuizen hebben een maatschappelijke opgave, maar de financiële prikkels zijn gebaseerd op marktwerking. Begrijpt u het nog? Zorg is toch geen product.

Mirjam van ’t Veld is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei.