Samenleving

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Pieter Anko de Vries
  • Nederland is een fijn land om in te leven, en er is volgens econoom Peter Hein van Mulligen geen enkele reden om te denken dat het niet nog beter zal worden. Foto: ANP
Samenleving

Het gaat goed met Nederland

Optimisme is gerechtvaardigd. Het gaat steeds beter met Nederland, zo wijzen alle onderzoeken uit. Ook de coronacrisis zal achteraf een kleine dip blijken te zijn in een steeds beter wordende samenleving, aldus Peter Hein van Mulligen.

Hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Peter Hein van Mulligen heeft op basis van gedegen onderzoek de Nederlandse samenleving aan een stevige analyse onderworpen. En zijn boek Met ons gaat het nog altijd goed valt te lezen als een aanval op de zwartgalligheid die er heerst in dit land.

Als uitgangspunt nam hij een uitspraak van de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel die het levensgevoel in de Nederlandse samenleving ooit typeerde als ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’.

Van Mulligen bestrijdt het tweede deel van Schnabels oneliner. Dat het met óns niet goed zou gaan, dat klopt niet. Het heersende pessimisme, dat al vóór de coronacrisis bestond, is niet op feiten gebaseerd. Met tal van gegevens en statistieken verwijst hij verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan naar het rijk der fabelen.

De laatste jaren is er samen met uitbundige economische groei heel wat gebeurd om de aantasting van de leefwereld te verbeteren en de mondiale armoede te bestrijden

Een rij thema’s stelt hij aan de orde: het positieve van economische groei, de toegenomen rijkdom per hoofd van de bevolking in de afgelopen decennia, de (on)gelijkheid, de veiligheid, het feit dat iedere generatie migranten het beter doet, de grote saamhorigheid en de afnemende achterstand van vrouwen in de samenleving. Voor individuen kan de situatie verschillen, maar, zo betoogt de econoom, de algehele trend voor alle Nederlanders samen is positief.

Economische groei

Wat de economie betreft: Van Mulligen vindt het een misvatting te denken dat economische groei alleen maar slecht is. Natuurlijk brengt overexploitatie van de aarde in het kader van economische groei problemen met zich mee. Maar dat is volgens de econoom maar een zeer beperkt deel van het verhaal.

De laatste jaren is er samen met uitbundige economische groei heel wat gebeurd om de aantasting van de leefwereld te verbeteren en de mondiale armoede te bestrijden. Zo werd de zure regen aangepakt en verdwenen gevaarlijke cfk’s die de ozonlaag aantasten uit producten.

Het groter maken van de economische koek wil niet per se zeggen dat er slechte gevolgen zijn voor het milieu. Sterker nog, door innovaties en constante productiviteitsverhogingen is er op ecologisch gebied heel veel bereikt. "We zadelen de wereld met veel problemen op, vooral op het gebied van klimaat, dat lijkt me ontegenzeggelijk waar. Maar vaak zie je dat we dan onverwacht toch ook zelf met oplossingen komen", vat hij zijn stelling in het boek over groei kernachtig samen in een interview.

Saamhorigheid

En wat de saamhorigheid betreft: het gaat goed met de maatschappelijke participatie in Nederland. De meeste mensen zijn erg tevreden met hun sociale leven en Nederlanders zetten zich veel in voor anderen en de maatschappij. Volgens Van Mulligen was dat niet mogelijk zonder een essentiële component: vertrouwen.

We zadelen de wereld met veel problemen op, vooral op het gebied van klimaat. Maar vaak zie je dat we dan onverwacht toch ook zelf met oplossingen komen

Als je kijkt naar de sociale samenhang hoort Nederland in Europa en op de wereld tot de absolute top. Of het nu gaat om vertrouwen, maatschappelijke participatie of contact met familie en vrienden, Nederland staat bij alle indicatoren in de top drie of zelfs bovenaan. Een fijn land om in te leven, en er is volgens Van Mulligen geen enkele reden om te denken dat het niet nog beter zal worden.


Naar aanleiding van: Peter Hein van Mulligen, Met ons gaat het nog altijd goed. Uitgeverij Prometheus, 20,99 euro