Column

  • 1 jaar geleden
  • column
  • Dick den Bakker
Dick den Bakker

Geborgenheid kun je delen

Er is niet veel wat je kunt doen in deze tijden, behalve dan de adviezen opvolgen. Geborgenheid is wat we nodig hebben.

Een onbestemd gevoel beheerst nu al dagenlang het bestaan. Door wat een regering besluit, door wat medici zeggen, door wat er in winkels gebeurt, door de stilte in mijn dorp.

Normaal gesproken raast de hoge snelheidstrein vele malen per uur langs en vliegen er vliegtuigen richting Zestienhoven. Zelfs al die schoolkinderen die nu deze thuis zijn, hoor je niet. De buurman, eigenaar van een taxibedrijf, loopt verschrikt rond. Geen mens gaat meer op pad, geen kind hoeft naar de opvang of het speciaal onderwijs. Zijn vijfenveertig auto’s staan stil.

De zon schijnt volop, de kussens kunnen naar buiten en vanmiddag gaan we wandelen. We zijn gezond, hoewel elk kuchje met argwaan wordt bekeken. De thermometer is sinds mensenheugenis opgezocht. Geen idee dat we er eigenlijk één in huis hadden.

Een app komt binnen in de familiegroep: ‘Hoe is het met iedereen?’ De radio staat heel zacht, zodat niet elke zin waarin het woord ‘coronavirus’ valt, gehoord kan worden. Je kunt er teveel van horen.

Als lid van de kerkenraad overleggen we wat ons te doen staat. We wilden veranderen, gelet op de toekomst, zo was de agenda tot voor kort. Nu móeten we veranderen, gelet op het heden.

Mijn moeder in het verpleeghuis belde gisteren: "Je kunt rustig komen, hoor. Hier is niemand ziek!" Hoe leg je iemand die alleen nog het bed als leefgebied heeft, uit dat het gevaar van buiten komt? Dat het nog maar de vraag is of de beperking van het bezoek tot één persoon per dag komende zondag niet voor alle bezoek geldt.

De digitale nieuwsbrief van de kerk komt binnen. Eindigend met de volgende zin: ‘De kerkdeuren zijn dicht, maar gelukkig is daarmee niet alles gezegd. Laten we deze tijd gebruiken om voor elkaar in te staan, ons te bezinnen, ons te richten op de Eeuwige, die niet loslaat het werk van zijn handen. Van dat vertrouwen leven wij, vandaag en alle dagen die komen. In Zijn erbarmen weten wij ons veilig en geborgen.’

Tja, dat is wat we misschien op dit moment zoeken: geborgenheid, even een plek waar je je veilig en vertrouwd voelt. Als je het krijgt, van God en van elkaar, kun je het delen.


Dick den Bakker is gespecialiseerd in de identiteit van het christelijk onderwijs