Column

  • 10 maanden geleden
  • column
  • Shari van den Hout
Shari van den Hout

Focus op barmhartigheid

De huidige generatie jongeren groeit op in een gefragmenteerde samenleving, met voortdurend verandering en een overmaat aan prikkels. Ruimte maken voor anderen kan hen helpen meer samenhang te ervaren in hun leven.

Toen ik hoorde van de naam M25, dacht ik in eerste instantie aan MS13. Dat komt omdat ik de jongerencultuur volg, uit interesse en vanwege mijn werk voor de PKN.

En daarom weet ik dat Nederlandse scholieren al een tijdlang bendes als MS13 imiteren. Het getal dertien staat voor zware mishandeling die dertien seconden duurt, bij wijze van ontgroening. Dat zegt al genoeg.

De associatie bij M25 bleek gelukkig niet te kloppen. M25 komt uit een andere hoek, namelijk die van de Rooms-Katholieke Kerk. De naam refereert aan het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 25, over de werken van barmhartigheid.

M25 is begonnen als een jongerenproject in een Rooms-Katholieke parochie in Delft. Daarna volgden diverse protestantse kerken dit voorbeeld. Jongeren in mijn kerk hadden een M25-ontmoeting met jonge asielzoekers door middel van een gezamenlijke speurtocht door Leiden.

Lees ook: Jongeren hoeven geen revolutie

Een ander voorbeeld van M25 kwam ik tegen op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. De vakgroep godsdienst trok een paar jaar uit voor bezinning op de werken van barmhartigheid. Ouders konden tijdens de jaarlijkse Kerstviering bij de collecte meedoen met een diaconale gift voor vrijwilligersinitiatieven, zoals de Voedselbank en Dress for Success.

In Den Haag zet Maike Lolkema van StekJong een vergelijkbaar project op: de School van Barmhartigheid. De eerste editie vond plaats op het Sorghvliet Gymnasium met een aantal godsdienstlessen, gevolgd door ontmoeting met ongedocumenteerden van het Wereldhuis van Stek, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de PKN Den Haag. Het Wereldhuis is een ontmoetings- en adviesplek voor migranten zonder geldige verblijfsvergunning.

De huidige generatie scholieren wordt wel omschreven als de Generatie F, van Fragmentatie. Kenmerkend voor deze generatie is dat jongeren een gefragmenteerde persoonlijkheid ervaren, waardoor de wereld niet als samenhangend wordt beleefd. Ze staan voortdurend bloot aan allerlei prikkels en hebben geen kader om hun ervaringen in te plaatsen. Dat komt omdat ontwikkelingen in de maatschappij razendsnel gaan. Er is weinig tijd voor reflectie.

Barmhartigheid is ruimte maken voor iemand anders dan jezelf

Focus op de wereld om je heen kan dan positief bijdragen aan de plek die je zelf inneemt. En dat maakt de School van Barmhartigheid volgens mij relevant voor deze generatie jongeren.

De School van Barmhartigheid is een methode die focus kan bieden aan Generatie F. Ik las in Kerk in Den Haag een prachtige uitleg over barmhartigheid van ds. Johan van der Wolf: ‘Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is verwant aan het woord baarmoeder. Het is een ‘onderbuikgevoel’. Barmhartigheid is ruimte maken voor iemand anders dan jezelf. Zoals een moeder in haar eigen lichaam ruimte maakt voor een ander leven. Barmhartigheid is ruimte geven. Je geeft daarmee die ander ook invloed op jou.’

Op zoiets moois hoop ik voor alle jongeren.


Shari van den Hout is zelfstandig beleidsadviseur en coach, beleidssecretaris bij PKN Den Haag, en vrijwilliger bij Present en St. De Haven

Actuele barmhartigheid in tijden van corona

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn grotendeels vergeten. Dat is jammer, want ze hebben ons heel wat te zeggen.