Samenleving

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Margreet Fros
  • Vrouwen die microkrediet krijgen gaan meestal verantwoordelijk om met hun geld en betalen hun lening terug. Foto: Shutterstock
Samenleving

De ins en outs van microkrediet

Microkrediet helpt arme mensen een waardig bestaan op te bouwen. Vrouwen en plattelandsbewoners vormen een belangrijke doelgroep.

Meer dan een miljard mensen in de wereld hebben geen bankrekening. Dat maakt het moeilijk om een lening aan te vragen bij een reguliere bank. En als de persoon in kwestie ook geen onderpand heeft, zoals een huis of stuk land, is het bijna onmogelijk om geld te lenen.

Zo worden deze mensen uitgesloten van financiële diensten, terwijl dat juist van groot belang is voor de ontwikkeling van mensen in achtergestelde posities. Daarom richt microkrediet zich juist op deze mensen. Maar microkrediet kent nog meer bijzonderheden. In dit artikel de ins en outs van microkrediet.

Kleine lening

Een microkrediet is een kleine lening, vaak van enkele honderden euro’s. Het zijn voornamelijk kleinschalige (en meestal vrouwelijke) ondernemers in arme landen die microkrediet ontvangen. 

Deze ondernemers komen vaak niet in aanmerking voor een lening bij reguliere financiële instellingen, zoals banken. Dat komt doordat zij geen onderpand hebben, zoals bijvoorbeeld een eigen huis. Ook is er meestal geen (vast) inkomen. Met microkrediet kunnen ondernemers tóch een eigen bedrijfje opstarten.

Microkrediet is een begrip waar bijna iedereen wel eens van gehoord heeft. Vaak hebben mensen het echter over microkrediet, wanneer ze eigenlijk ‘microfinanciering’ of ‘inclusieve financiering’ bedoelen.

Is inclusieve financiering, microfinanciering en microkrediet dan niet precies hetzelfde? Nee, want hoewel de termen nauw met elkaar verbonden zijn, zijn er verschillen.

Meer dan alleen microkrediet

De meeste verwarring is er misschien wel over het gebruik van de begrippen ‘microkrediet’ en ‘microfinanciering’. Begrijpelijk ook, want naast dat de woorden op elkaar lijken zijn er zeker raakvlakken. 

Microfinanciering is het aanbod van financiële basisdiensten. En microkrediet, dat is een financiële basisdienst. Maar microfinanciering is meer dan alleen microkrediet. Naast microkrediet gaat het ook om een (ziektekosten)verzekering of het openen van een bank- en spaarrekening. Al deze financiële diensten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van mensen in achtergestelde posities.

Inclusieve financiering is het overkoepelende begrip van microfinanciering en daarmee dus ook van microkrediet. Het doel van inclusieve financiering is dat arme mensen toegang krijgen tot het financiële systeem. Inclusieve financiering is er voor zowel kleinschalige ondernemers als voor het midden- en kleinbedrijf. Naast het verbeteren van de levensstandaard van ondernemers en hun gezinnen, werkt het zo ook voor het stimuleren van de economie en bedrijfsactiviteiten van het midden- en kleinbedrijf in een land.  

Strenge eisen

Terug naar het microkrediet. Om een lening te krijgen moet je aan strenge eisen voldoen, net als bij andere leningen. Een reguliere bank vindt vaak de risico’s en de kosten voor het lenen van een klein bedrag aan mensen die leven in armoede te groot. 

Daardoor kunnen deze arme mensen dan geen lening krijgen, terwijl juist zij zich met een lening uit de armoede zouden kunnen werken. Ze kunnen dan een bedrijf beginnen, geld verdienen en daarmee investeren in een beter leven. Daarom is het belangrijk dat juist deze mensen een lening kunnen krijgen. 

Focus op vrouwen

Vooral vrouwen ontvangen microkrediet. 86 procent van de microkredieten van onze partners gaat naar vrouwelijke klanten. Deze focus op vrouwen heeft twee redenen.

Ten eerste is het voor vrouwen in landen met veel armoede het nog moeilijker om een lening aan te vragen dan voor mannen. Dat komt doordat veel vrouwen in deze landen weinig of geen onderwijs hebben gevolgd. Ook hebben ze geen eigen huis of land dat als onderpand kan dienen voor een lening. Want een huis of een stuk land staat vaak op naam van een man. 

Ten tweede blijkt uit onderzoek bovendien dat vrouwen hun geld vaker besteden aan hun gezin. Ze kiezen er bijvoorbeeld eerder voor om geld uit te geven aan onderwijs voor hun kinderen of aan gezonde voeding. Vrouwen die microkrediet krijgen gaan verantwoordelijker om met hun geld. En ze betalen hun lening vaker terug.

Platteland

Ook mensen die op het platteland wonen zijn een belangrijke groep voor microkredietverstrekkers. Er is daar meer armoede dan in de stad. Op het platteland zijn mensen vaak gedwongen om te gaan werken als boer. En als boer werken is erg risicovol. Eén slechte zomer, of een nat regenseizoen kan een hele oogst verpesten. 

Mensen op het platteland wonen vaak ook verder weg van bijvoorbeeld een school. En wie niet naar school gaat, heeft minder kans op werk waarmee genoeg verdiend wordt om een gezin te onderhouden.

Oikocredit verstrekt daarom veel leningen aan microfinancieringsorganisaties met een focus op boeren. En we investeren direct in boerencoöperaties en -organisaties die helpen om de lokale gemeenschap sterker te maken. Zo werken we aan mogelijkheden voor iedereen om zelf keuzes te maken en daarmee een waardig bestaan op te bouwen.

Margreet Fros is manager marketing & communicatie bij Oikocredit Nederland