Samenleving

  • 1 jaar geleden
  • essay
  • Mariëtte Hamer
  • Ondanks de werkloosheid zijn er nog steeds vacataures waar heen mensen voor te vinden zijn. Foto ANP Jeroen Jumelet
Samenleving

Aan het werk in een andere sector

Ondanks de coronacrisis en de stijgende werkloosheid zijn er nog steeds veel onvervulde vacatures. Omscholen is een van de oplossingen. Blijven leren is goed voor iedereen, werknemer en werkgever.

De coronacrisis raakt de Nederlandse economie momenteel hard. Veel bedrijven en organisaties hebben het zwaar en banen worden direct of indirect bedreigd. Maar er zijn ook sectoren die het juist heel goed doen en staan te springen om werknemers. De logistieke sector profiteert bijvoorbeeld van de groeiende online verkoop.

Het toont de dynamiek van de arbeidsmarkt die door de coronacrisis nog groter is geworden: snelle veranderingen die aanpassing en flexibiliteit vragen van werkgevers en werknemers. Hoe ga je daar als werknemer, werkgever of overheid mee om?

Dynamische arbeidsmarkt

Al voor de coronacrisis zaten we in een dynamische arbeidsmarkt. Banen verdwijnen door technologische ontwikkelingen, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Onlangs maakte ABN-AMRO bekend dat de krapte op de arbeidsmarkt niet afneemt door de coronacrisis, omdat een groot deel van de vacatures nog steeds niet aansluit op de vaardigheden van de beroepsbevolking.

Dat is verontrustend, omdat aan de andere kant de werkloosheid door de crisis aan het groeien is. De economische schade kan hoog oplopen als er niet snel werk wordt gemaakt van bijvoorbeeld werk-naar-werk-trajecten, waarbij werknemers de kans krijgen om al werkende zich bij- of om te scholen naar een baan met toekomstperspectief.

Want die banen zijn er. Voor de technologische vooruitgang en de energietransitie zijn veel nieuwe arbeidskrachten nodig. Denk alleen al aan werknemers die zonnepanelen en zonne-energiesystemen kunnen plaatsen.

Benut de kansen

Voor veel mensen is werkloosheid dan ook te voorkomen. Er zijn tal van initiatieven die voorzien in een kort en effectief omscholingstraject, vaak met perspectief op werk. Neem Make IT Work, waarbij hoogopgeleiden zich in een half jaar laten omscholen naar een IT-functie en meteen in een baan van start gaan. Of het Leerwerkakkoord dat vorig jaar in Rotterdam is gesloten.

Is er nog wel werk in mijn branche of is het slimmer om me om te scholen? Hoe kan ik me blijven ontwikkelen?

Een van de drie pijlers is het investeren in Leven Lang Ontwikkelen om mensen over te laten stappen op een andere baan met meer perspectief. Zo’n aanpak laat zien dat je met samenwerking tussen veel partijen echt iets van de grond kunt krijgen.

Online leren

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we kunnen allemaal te maken krijgen met baanverlies. De crisis biedt ook kans om te reflecteren op je toekomst en mogelijkheden te inventariseren. Is er nog wel werk in mijn branche of is het slimmer om me om te scholen? Hoe kan ik me blijven ontwikkelen? Welke online cursussen kan ik doen om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?

Veel monteurs uit de installatiebranche zitten momenteel thuis en benutten deze tijd om te investeren in het behalen van een veiligheidscertificaat of in persoonlijke ontwikkeling

Het online leren biedt veel mogelijkheden om onze inzetbaarheid te onderhouden. Online leren heeft door de coronacrisis een grote vlucht genomen. Veel monteurs uit de installatiebranche zitten momenteel thuis en benutten deze tijd om te investeren in het behalen van een veiligheidscertificaat of in persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn volop gratis online trainingen, netwerkbijeenkomsten, webinars en handreikingen. En met behulp van diverse tests kunnen we ons oriënteren op onze vaardigheden en beroepskeuze. Door daaraan te blijven werken en jezelf bij of om te scholen, vergroot je je weerbaarheid en ben je beter voorbereid op wat er na de crisis komt.

 

Mariette Hamer is SER-voorzitter

De SER startte met ‘Leven Lang Ontwikkelen’, een actie-agenda om een positieve leercultuur te stimuleren. Meer informatie over ‘Leven Lang Ontwikkelen’: www.ser.nl