Kijk achter je!

Kindertoneel brengt ons terug bij ons gevoel voor recht en onrecht.
De boeren, de ‘gele hesjes’, kinderopvangtoeslag, gebrek aan zorg, de onbetaalbaarheid van wonen. Bij veel discussies krijg ik het gevoel dat we het echte onderwerp niet adresseren.

Het is een gevoel van onmacht dat ik als kind ervoer bij toneelstukjes met een bibberende lakei, die de bulderende koning probeerde te vertellen dat achter hem een draak stond. Alle kinderen schreeuwden: ,,Achter je, Kijk achter je!” Maar de koning hoorde ons niet. 

Right behind you!

In Engeland is het traditie om met Kerst naar zo’n sprookjesvoorstelling in het theater te gaan. Het interessante is dat jong en oud hier heen gaat. De hele zaal gilt mee: ,,Right behind you!” Nu realiseer ik me pas hoe zeer het in een behoefte van volwassenen voorziet om samen te roepen naar mensen met oogkleppen. Toen staatssecretaris Snel de gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag verwees naar de Belastingtelefoon, riep ik vanaf de bank: ,,Kijk achter je! Je hebt een monster gecreëerd met al die toeslagen. Deze mensen proberen je iets te vertellen!”
 
,,Kijk achter je!” zou ik ook willen roepen naar de boeren, wier frustratie ik begrijp. Richt je niet op metingen en modellen, maar op de politieke keuzes. En politiek, kijk ook eens naar het opkopen van grond door onder andere buitenlandse partijen. We hebben straks geen zeggenschap meer over onze eigen voedselproductie.,,Kijk achter je” zou ik willen roepen tegen degenen die in discussie gaan met de ‘gele hesjes’, die terecht aandacht vragen voor de betaalbaarheid van energie. Verenig je voor duurzame én tegelijkertijd betaalbare energie. Kijk achter je, overheid, voordat je speculaties met vastgoed toestaat. Zorg en wonen worden onbetaalbaar, omdat het geld wegvloeit naar buitenlandse bv’s in plaats van naar onderhoud en personeel.
 
De krant en de Kamer bespreken de zorgen van burgers en spreken overheidspartijen aan. Terecht, maar kijk ook achter je. Daar schuilen belangen die nu onbesproken blijven, maar op de agenda moeten komen. In een veranderende geopolitiek zal het ons in Nederland helpen in te zien dat dit ook gedeelde belangen kunnen zijn, op basis waarvan we keuzes voor de toekomst kunnen maken.
 
Verder kijken dan de waan van de dag. Net als de lessen van het kindertoneel, die ons terugbrengen bij ons gevoel voor recht en onrecht. Ze laten ons de bulderende koning, de bibberende lakei en het grotere monster zien. Ver hoeven we niet te zoeken, alleen net anders kijken: Right behind you!

Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief