Hoop in instabiele tijden

Een onzekere wereld kan moedeloos maken. We kunnen ook kiezen voor ‘het kleine meisje hoop’.
'Zal mijn kleinkind in een schone wereld kunnen leven?' Foto: ANP
'Zal mijn kleinkind in een schone wereld kunnen leven?' Foto: ANP
Een jaarwisseling nodigt altijd weer uit tot bezinning op het fenomeen van de tijd. Even pas op de plaats maken. Even reflecteren op de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar in ons eigen leven, in ons land en de gehele wereld.

Oud en Nieuw vormt ook een goed moment om al vooruit te kijken. Iedere jaarwisseling bepaalt ons bij het feit dat ons leven hier op aarde eindig is. Het is dus zaak om de ons geschonken tijd niet te verspillen maar goed te gebruiken. 

Onzekerheid

In heel veel landen, ook in Nederland, zijn op dit moment een aanzienlijk aantal mensen bang en boos. Op tal van terreinen is er onzekerheid. Economisch, politiek en ecologisch. Dat geeft veel mensen angst voor de toekomst. Zal ik mijn baan houden? Is er een betaalbare woning voor mijn dochter? Zal mijn kleinkind in een schone wereld kunnen leven? Veel bange mensen zijn ook boos en zoeken een zondebok. Voor linkse mensen krijgen grote bedrijven die rol; voor rechtse mensen de islam of de elite in Den Haag en Brussel. Op sociale media uiten mensen hun onvrede. 

Harde woorden 

Helaas wordt het publieke debat steeds harder gevoerd. Vaak wordt onbarmhartig op de mens gespeeld in plaats van op de bal. Mensen worden onnodig gekwetst. Vorig jaar deed ik als bisschop van ’s-Hertogenbosch rondom het Kerstfeest de oproep om hoffelijk met elkaar om te gaan. Ieder mens is immers kostbaar in Gods ogen en verdient in zijn waardigheid te worden gerespecteerd. Het is een goede gewoonte om bij een meningsverschil of conflict je in de ander in te leven. Als wij in elkaars schoenen gaan staan, is de helft van de oplossing vaak al gevonden. Wij leven in een pluriform land. Nederlanders hebben een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond. Dat is niet altijd eenvoudig en kan ook regelmatig schuren. Pluriformiteit betekent vaak heel hard  werken om de verhoudingen goed te houden. Maar ondanks verschillende opvattingen en belangen horen wij allemaal bij elkaar. Wij zijn immers allemaal mensen. In gelovig perspectief uitgedrukt: schepselen van God. Daarom is het goed te werken aan een inclusieve samenleving. Elkaar niet uitsluiten maar insluiten. Laten wij elkaar niet afschrijven maar vasthouden. 

Hoopvol 2020

In onze wereld gaan de veranderingen razendsnel. Voor sommigen zelfs te snel. De stabiliteit in onze samenleving lijkt verdwenen en alles lijkt vloeibaar te zijn geworden. Dat gegeven kan ons onzeker en zelfs moedeloos maken. Mensen kunnen zuur of bitter worden. Maar dat lijkt mij geen goede reactie op de ontwikkelingen binnen onze cultuur. Juist nu is het belangrijk om de deugd van de hoop in ons hart te voeden. 

Een nieuw jaar ligt voor ons. De meeste dagen in onze agenda’s zijn nog blanco. Heel belangrijk is de vraag met welke houding wij het nieuwe jaar ingaan. Wij kunnen klagen en steunen. Zien wij het glas half leeg of half vol? Het lijkt mij het meest vruchtbaar om vooral de kansen te zien die God ons iedere dag weer geeft. Hoop is heel wat anders dan oppervlakkig optimisme. De Franse dichter Charles Péguy spreekt in een van zijn indrukwekkende gedichten over het ‘kleine meisje hoop’ dat tussen haar twee grote zussen geloof en liefde in loopt. Hoopvol zijn wij sinds God ons lief had, zegt bisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika. Ik hoop van harte dat veel lezers van het Goede Leven dat vandaag  kunnen beamen. Vanuit dat gelovig besef wens ik u een hoopvol 2020. 

Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van ’s-Hertogenbosch.


Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief