Er zijn meer dominees nodig

Meer predikanten? Maar de kerk krimpt toch? Jazeker, maar lang niet zo hard als gedacht.
Foto voor artikel 'Er zijn meer dominees nodig'
De terugloop van het aantal kerkgangers in de Protestantse Kerk lijkt wat te stagneren. Dagblad Trouw nam de moeite onderzoek te doen of er bij de voorspelde terugloop wel werk zou blijven voor de ongeveer 1600 predikanten. Maar wat blijkt: het aantal dominees dat binnen tien jaar met pensioen gaat - ongeveer de helft - houdt geen gelijke tred met de terugloop. Er dreigt zelfs een tekort.
 
De sfeer in het bericht voelde ongemakkelijk. De terugloop moet nog veel harder gaan, wil het aantal dominees het werk nog aan kunnen, was de teneur. In de komende tien jaar zal de PKN ‘slechts’ met een kwart krimpen: in 2030 1.4 miljoen leden. En dat terwijl we al minstens tien jaar horen - meestal terwijl je met je kerstpreek bezig bent - dat er in 2030 nog hooguit 750.000 PKN-leden over zijn. Valt dat even tegen…

Het dreigend tekort aan predikanten is een uitdaging voor de opleiding. Ook zal de hbo-lobby haar kansen zien en de vraag weer stellen: is een academisch opleiding wel nodig? Kan het niet zonder de oude talen? Behalve Ad van Nieuwpoort schijnen in de PKN weinigen hierom zich te bekreunen. 

Meer  studenten

Maar kan de PThU het wel aan? Navraag leert dat ze tot voor kort ernaar streefden zo’n 40 dominees per jaar af te leveren. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om vast te stellen dat we daarmee in elk geval al een eind komen. Maar liever zie ik er nog veel meer komen met het oog op de nieuwe vierplekken in de kerk. Alleen: dan moeten er wel meer studenten komen. 

Van mij mag de PThU wel wat harder aan de weg timmeren. In het PThU-Magazine vind ik wel eens een poster. Moet ik die ergens ophangen? Moet de opleiding niet zelf langsgaan in de gemeenten? En waarom niet samen met de opleidingen in Apeldoorn en Kampen? Of vechten de opleidingen als concurrenten om de laatste studenten? In elk geval: er is genoeg werk. Nu alvast voorsorteren op sluiting van gebouwen en opheffing van predikantsplaatsen is nergens voor nodig. 

Trouw deed er een paar dagen later nog een schepje boven op, met verwijzing naar migrantenkerken. ‘Het algemene beeld is immers dat de kerken leeglopen en de migrantenkerken groeien als kool.’ Maar klopt dit beeld? De kerken lopen voornamelijk leeg op zondagmorgen, rond half twaalf. En de migrantenkerken zijn nauwelijks georganiseerd, laat staan qua opleiding. Van hen mag je niet verwachten wat we zelf laten liggen. Maar het is mooi dat al die cijfers ineens wat vreemd sporen.

Piet de Jong is emeritus predikant

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief