Grensoverstijgende uitdagingen

De nieuwe Europese Commissie staat voor grote opgaven: klimaat, digitalisering en sociaal beleid.
De nieuwe Europese Commissie staat voor enorme uitdagingen. De eerste opgave is om een Green Deal te maken zodat Europa in 2050 'klimaatneutraal' is. Daartoe moet er een CO2-belasting komen en investeringen van 100 miljard euro in tien jaar. De Commissie legt in maart 2020 een plan voor aan de Raad en het Europese Parlement. Deze doelstelling lijkt te sporen met de mening van Europese burgers. Uit een recente enquête van de Duitse Bertelsmann Stiftung bleek dat de burgers, gevraagd naar het belang van verschillende thema’s voor Europa, environment, dat wil zeggen milieu en klimaatverandering, op de eerste plaats zetten.

De tweede krachttoer die de Commissie zich heeft gesteld, is om digitalisering de baas te worden. Dat betekent Europese standaarden voor bescherming van gegevens, maar ook het openhouden van markten en dus tegengaan van monopolies en invloed van vreemde mogendheden. Digitalisering raakt ook de hele economie en daarmee de toekomst van arbeidsplaatsen - hier is samenwerking in onderzoek en innovatie gevraagd.

Als derde grote project staat de Sociale Dimensie van de Europese Unie op het programma, met onder andere een Europees minimumloon en een Europees werkloosheidsfonds dat in tijden van tegenspoed stabiliserend kan werken. Ook wil de Commissie de kansen voor jongeren garanderen en armoede van kinderen bestrijden.

De agenda op deze drie hoofdpunten vereist verdere integratie van beleid binnen de Europese Unie. Dat is een heikel punt, maar uit genoemde enquête blijkt hiervoor een meerderheid van 54 procent te bestaan. De Commissie staat aan het begin van wat zij zelf een fresh start noemt. De commissarissen, met Ursula von der Leyen als president en Frans Timmermans als vice-president, lijken goed gekwalificeerd.

Het zal nog wel lastig worden - Europa moet  samenwerken dan wel zich meten met grootmachten als US en China, en mag Afrika niet vergeten. Maar een ding is zeker. De genoemde opgaven kan geen enkel Europees land alleen uitvoeren, dus moet de Europese Commissie aan de bak. Met steun van de bevolking.

Aart Jan de Geus is bestuursvoorzitter van de Bertelsmann Stiftung, een onafhankelijke denktank in Duitsland.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief