Een toegankelijke samenleving, tot in de sportschool

Mee kunnen doen is niet alleen een kwestie van voorzieningen, maar ook van acceptatie.
Een handicap betekent vaak een sociaal isolement. Mensen zijn niet graag van anderen afhankelijk. Dat de samenleving mensen proactief te hulp te snelt, kan het verschil maken tussen een leven in de marge of een leven dat tot ontplooiing kan komen. 

Op 3 December is het VN-dag voor mensen met handicaps. Het doel van deze dag is het promoten van de rechten en het welzijn van mensen met een handicap in alle sectoren van de samenleving, hun ontwikkeling te bevorderen en het bewustzijn te vergroten van hun situatie in het politieke, sociale, economische en culturele leven. 

Er zijn gelukkig veel initiatieven om de samenleving bereikbaar te maken en te houden. Theaters zijn rolstoeltoegankelijk, in scholen wordt gewerkt aan passend onderwijs, het openbaar vervoer is aangepast. Voorzieningen die bedoeld zijn om mensen zo zelfstandig mogelijk hun eigen weg te laten gaan. 

Er is echter een plek waar een lichamelijke handicap een groot taboe is en waar mensen met een handicap nauwelijks toegang hebben: de sportschool. Ik zwem en sport regelmatig in een sportschool bij mij in de buurt, die goed staat aangeschreven. Mensen met een handicap zijn er in geen velden of wegen te bekennen. Het begeleiden van mensen die ondanks hun handicap willen bewegen, vraagt van trainers speciale vaardigheden. Sportscholen hebben die expertise niet in huis en mensen zullen zelf oplossingen moeten zoeken. 

Sportverenigingen maken er vaak werk van om mensen met een handicap op te nemen, maar sportscholen blijven vaak een no go area. Uit een onderzoekje dat ik deed, bleken de gemeenten Helmond en Amsterdam uitzonderingen. 

Mee kunnen doen is niet alleen een kwestie van voorzieningen, maar ook van acceptatie. Mensen met een handicap bezig zien, is misschien confronterend voor andere bezoekers van een sportschool. Niet alle ‘tempels van vitaliteit’ voelen daar blijkbaar voor. Misschien moeten we hen een handje helpen? De VN-dag voor mensen met handicaps kan een aanleiding zijn voor belangenorganisaties dit gesprek met sportscholen aan te gaan. Wethouders kunnen in hun gemeente onderzoeken wat hen te doen staat. Tweede Kamerleden kunnen op 11 december vragen stellen aan minister De Jonge als het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt besproken. Nederland heeft het verdrag in 2016 geratificeerd.

Ik beschouw het als een verrijking om mensen met een handicap niet alleen in het openbare leven, maar ook in de sportschool te ontmoeten.

Ad van der Helm is priester van het bisdom Rotterdam en docent kerkelijk recht aan de KU Leuven.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief