Nieuwe Wet Sociale Ondernemingen nodig

Er moet een nieuwe Wet Sociale Ondernemingen komen volgens het CDA.
Er moet een nieuwe Wet Sociale Ondernemingen komen. Het CDA wil zich daarvoor hard maken. Dat zei fractieleider Pieter Heerma zaterdag tijdens zijn toespraak op het CDA-congres in Utrecht. Nu worden instellingen en initiatieven die proberen een verschil te maken in de samenleving vaak gehinderd door de overheid, terwijl die juist ruimte moet geven, aldus Heerma.

Hij schetste aan de hand van enkele voorbeelden waar mensen of instellingen met goede initiatieven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld de zorgkwekerij van Tije Jacobi in Opende die zowel jongeren als ouderen opvangt die in de maatschappij geen of weinig kans meer hebben. De overheid hindert hem met formulieren, regels en voorschriften. Want hij wordt gezien als een bedrijf dat winst maakt.

Tegen iets dergelijks loopt Zorgcoöperatie Ravenstein aan. Daar mogen bewoners niet voor elkaar koken omdat ze geen cateringbedrijf zijn en mogen ze elkaar geen oogdruppels geven omdat ze geen verpleegkundigen zijn.

,,De angst dat iets mis gaat, de nadruk op risico's is heel groot in ons land. Veel wordt met regels dichtgetimmerd en zo voorkomt de overheid dat het goede gebeurt”, aldus Heerma. ,,Maar als je je ogen ervoor opent dan zie je hoe mooi Nederland is en als we kiezen voor de samenleving dan zie je de mooie dingen die er al zijn en de nieuwe mooie dingen die nog kunnen ontstaan als we daarvoor ruimte maken.”

Heerma wees er verder op dat veel boeren zitten ingeklemd tussen markt en overheid. Hij ging daarmee in op de kritiek die van sommige kanten is gekomen op de boerenparagraaf in de afgelopen week gepresenteerde toekomstvisie van de partij Zij aan zij. Hij bood daarbij nog geen ander perspectief dan datgene wat in de nieuwe partijvisie staat, die overigens nog een startnota is die nog in het hele land moet worden besproken  ,,Wij als CDA staan zij aan zij met onze boeren”, zei Heerma ,,We bouwen samen aan een betere toekomst, waarin duurzaamheid, dierenwelzijn, het inkomen van boeren en de export een plaats krijgen.”

Voor de toespraak van Heerma werden de leden Wim van de Camp en Elco Brinkman in het zonnetje gezet. Zij kregen van partijvoorzitter Rutger Ploum de zilveren CDA-speld op hun revers en ,,iets blijvends”, ieder een boom van Tree Party als teken van hun geworteldheid in de partij. Oud-partijleider Sybrand Buma, nu burgemeester van Leeuwarden, werd op het podium bedankt voor zijn steun en toewijding aan de partij. Hij kreeg dezelfde cadeaus en opperde de boom te planten in Leeuwarden. Ploum prees Buma hoe hij als partijleider het CDA de afgelopen jaren vanuit een moeilijke periode weer in rustig vaarwater heeft gebracht. Buma constateerde in zijn dankwoord dat het CDA de laatste paar jaren is veranderd: de christendemocraten zijn minder een partij geworden, maar uitgegroeid tot een beweging.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief