Een betere democratie begint in de partij

Partijen die intern ondemocratisch zijn, kunnen zich moeilijk opwerpen als hoeder van de parlementaire democratie.
Onze voorouders hebben letterlijk en figuurlijk gevochten voor onze vrijheid en de democratische rechtsstaat zoals we die van hen hebben mogen erven. Deze kostbare erfenis verdient zorgvuldig onderhoud en een liefdevolle behandeling. Zo niet, dan ligt onverschilligheid op de loer, die leidt tot een aversie jegens de democratie en passief burgerschap. Burgers die zich opstellen als consumenten van een democratische rechtsstaat en overheid die voor collectieve goederen en diensten zorgt. Een dergelijke consumentistische invulling van burgerschap is absoluut niet wat onze (voor)ouders voor ogen hadden. Het bijzondere is dat de vertegenwoordigers in onze (parlementaire) democratie niet altijd het goede voorbeeld laten zien aan de samenleving. Ik zie dat niet alleen terug in de manier waarop politici elkaar te lijf gaan in de politieke arena, maar ook aan hun interne partijdemocratie. 

Hoe leden van een politieke vereniging onderling met elkaar omgaan, is mijn ogen exemplarisch voor de manier waarop politici omgaan met democratie in brede zin. Recentelijk werden we getrakteerd op enkele voorbeelden van falende interne partijdemocratie. Neem de Partij van de Dieren. Leden verkiezen daar conform hun interne democratische spelregels een partijvoorzitter. Om discutabele redenen werd deze partijvoorzitter echter door de partijtop uit zijn functie gezet en zelfs geroyeerd. De partijtop heeft zich niet gerealiseerd dat ze hiermee niet alleen hun eigen partij, maar de democratie als geheel geen goede dienst bewijst. Het is voer voor scepsis van burgers over de eerlijkheid van het functioneren van onze democratie. 

Hetzelfde geldt ook voor een partij als Forum voor Democratie. De enorme clash tussen Henk Otten en Thierry Baudet was zo goed als live te volgen voor het publiek en oogde als eveneens als een mislukte vorm van interne partijdemocratie. Als je binnen je eigen politieke club de basale democratische grondbeginselen niet kunt respecteren, hoe kun je Nederlanders dan overtuigen dat je dat wel kunt doen in de parlementaire democratie? Daar is de weerstand en complexiteit alleen maar groter, net als overigens de gevolgen van politieke besluiten.

Vertrouwenwekkend gedrag vertonen als politici is een regel die dus eerst binnenshuis geldt. Ook daarmee kunnen politici bijdragen aan het koesteren van onze geliefde democratie. Een staatsbestel die nog altijd te verkiezen is boven een dictatuur of bijvoorbeeld een aristocratie. Leve de partijdemocratie.

Dave Ensberg is directeur van Jantje Beton.Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief