Concurrentie binnen de schoolmuren

Binnen de school botsen de belangen weleens. Is het ene vak echt belangrijker dan het andere?
Foto voor artikel 'Concurrentie binnen de schoolmuren'
Sommige vakken op school moeten altijd in een vaklokaal worden gegeven, terwijl  andere eenvoudiger op verschillende plaatsen kunnen worden ingeroosterd. Het onvermijdelijke gevolg is dat de docent Frans regelmatig moet verkassen, terwijl de docent techniek altijd kan rekenen op zijn vaste lokaal. De vakken Latijn en Grieks hebben op het gymnasium ruimte nodig in het lesrooster, waardoor de docent Engels het moet stellen met minder lesuren dan op een regulier VWO.

Als je niet uitkijkt, kom je binnen het docententeam terecht in een wedstrijdje wie het belangrijkste vak heeft. Roept de samenleving niet om geschoolde technici? Dus ruim baan voor de bètavakken! Is Duitsland niet onze belangrijkste handelspartner? Stel Duits verplicht tot in de bovenbouw!

Dit soort discussies is niet alleen vruchteloos, maar ook gevaarlijk voor de eenheid binnen een school. Elk vak is even belangrijk – anders was het niet de moeite waard om het aan te bieden. Het vreemde is, dat onze overheid olie op het vuur heeft gegooid. Sinds 2012 bestaat er een zogenaamde ‘kernvakkenregeling’. De vakken wiskunde, Engels en Nederlands zijn op een voetstuk gezet en belangrijker gemaakt dan alle andere vakken. Dat zit zo: een leerling kan slagen met twee onvoldoendes op haar eindlijst; zelfs met een 4 kan ze haar diploma halen. Binnen het drietal Nederlands-Engels-wiskunde mag echter niet meer dan één onvoldoende staan, en dan nog alleen een 5. Waarom? Omdat dit blijkbaar belangrijke vakken zijn. Zo belangrijk zelfs, dat ze zogenaamd de kern van ons onderwijs vormen.

Flauwekul. Niets tegen deze drie vakken; ik vind ze erg belangrijk. Net als Latijn, natuurkunde, geschiedenis, biologie en al die andere. Ik kan alleen met de beste wil van de wereld niet begrijpen waarom deze tweedeling in een kopgroep en een peloton noodzakelijk was. Een echte gymnasiast die denkt en formuleert op hoog niveau kan nu haar diploma mislopen omdat zij de kansberekening niet onder de knie krijgt. Een middenmoter die Latijn niet boven de 4 uittilt kan daarentegen mogelijk wél met een gymnasiumdiploma het pand verlaten.

Uiteindelijk is de kernvakkenregeling een gevolg van de behoefte van politici om zich inhoudelijk met het onderwijs te bemoeien. De voorrang voor Engels, Nederlands en wiskunde was een politiek besluit. Dat heeft één groot voordeel: het kan worden teruggedraaid. Mijn advies is daarom: schaf de kernvakkenregeling af. Elk vak is even belangrijk – anders was het niet de moeite waard om het aan te bieden.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief