Open hemel boven Spangen

Van hoogliturgisch tot een dienst met getuigenissen, overal in Rotterdam is over Jezus te horen.
Vorige week kwam er een vrouw bij mij langs met een schilderij. Ze had het gemaakt naar aanleiding van een dienst in een geloofsgemeenschap in Spangen.
Per ongeluk had ik op een zondagmorgen in augustus drie afspraken gemaakt. Mijn vrouw was er niet blij mee en ik was er niet trots op. Maar zo gaat dat soms.

Ik begon in de Laurenskerk met de vroege dienst van negen uur. De wat elitaire dienst was liturgisch helemaal verantwoord. Het begon met ‘De Heer is met u’, en zo ging het verder, alles vanaf papier. Er waren ruim veertig mensen. De dienst werden afgesloten met een gebed in een kring, een lied en een zegen. 

Storm

Ik maakte snel een rondje handen geven, omdat ik om tien uur in Kralingen in de Hoflaankerk werd verwacht. 
Daar was een gewone gereformeerde bondsdienst met een ouderling aan de vleugel. Ik lette op de tijd: rond half twaalf had ik beloofd voor te gaan in de viering van een kerkplanting in Spangen. De evangelist had gevraagd: ,,Mag het over de storm op het meer gaan?” ,,Wat mij betreft wel”, zei ik. ,,Storm is altijd goed.”

De bijeenkomst vond plaats in een speeltuingebouwtje in Spangen. Een jongeman die er uitzag als een student stond op me te wachten en had de leiding. Na enkele liederen en gebeden was het mijn beurt. Ik las het bijbelgedeelte en begon over storm in Zeeland. Natuurlijk werd het heel spannend met Jezus aan boord, want het is maar de vraag of je het overleeft. Er waren voor ongeveer 25 mensen, in alle kleuren. 

Na de ‘preek’ vroeg een oudere man het woord. Hij vertelde dat hij zeeman was geweest en hoe zo’n storm nu echt voelt. Een andere mevrouw stond op en vertelde dat ze zich erg aangesproken voelde door de zin: ‘Jezus stond op en sprak tegen de golven’. “Daar ga ik een kunstwerk van maken”, zei ze. Ze gaf me een bonnetje van de Lidl met achterop een schetsje, gemaakt met balpen. Ik nam het mee en koesterde het. In zulke vieringen gebeurt altijd wat. 

Kustvaarder

Een maand later krijg ik een appje van de voorganger in Spangen. ,,Diana wil je haar kunstwerk aanbieden. Wanneer ben je thuis?” Ze had het schilderij netjes ingepakt, maar las eerst een soort gedicht voor. ,,Ik zoek in de kerk een boodschap van God, een verhaal dat bij me past. En zo was het op 4 augustus. Ik pakte een pen en papier en ik voelde: Jezus spreekt”. 

Ik pakte het uit. Het schip leek meer op de kustvaarder waarvan de zeeman had getuigd dan een scheepje uit Galilea. De golven rezen links en rechts van Jezus op - heel blauw en heel hoog - middenin een soort kruis van geel licht. 
De hemel was open. Boven het schip en boven Spangen.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief