Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid

Op kennismakingsbezoek bij de lidkerken van de Raad van Kerken: de Nieuw-Apostolische Kerk.
Foto: Peter Klene
Foto: Peter Klene
In de pelgrimage ter kennismaking langs de lidkerken van de Raad bezoekt algemeen secretaris ds. Christien Crouwel op een woensdagavond de Nieuw-Apostolische Kerk. 

Het gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk is niet goed als kerk herkenbaar, in de nieuwbouwwijk in Nieuwegein moet ik nadrukkelijk kijken of ik niet bij een buurt- of sportcentrum naar binnen ga.

Opvallend, bij binnenkomst is er direct een uitgestoken hand voor een hartelijk welkom, en wordt de deur voor je opengehouden. Het aantal jongeren is relatief groot, de meeste mensen gaan op z’n zondags gekleed, ook al is het woensdag. Het koor met bijzonder veel jongeren zingt prachtig a-capella. Als de priesters - allen gekleed in donker pak - hun plaats hebben ingenomen, is er eerst een lied, gevolgd door stilte om bij te komen van de werkdag. 

Voor het begin van de dienst heet voorganger Gerrit Kamphuis iedereen welkom, vraagt om medeleven en gebed maar deelt ook de vreugde bij de geboorte van een baby in de gemeente. Kern van zijn openingswoord is dat ‘onze Jezus in alles koning, priester en profeet is. Ik wil zo dicht bij Jezus zijn’.

Een prettig directe boodschap

De dienst wordt gedragen door de apostel van de Nieuw-Apostolische Kerk, Peter Klene, die in zijn boodschap prettig direct is: ,,Lieve broeders en zusters, lieve jeugd. Het gaat om de verbondenheid met Christus en zijn offer.” Klene kent geen aarzeling, doet ogenschijnlijk alles uit het hoofd. Hij herinnert ons eraan dat we in twee werelden bezig zijn, de wereld van ons geloof die we positief mogen beleven, maar ook de wereld buiten de kerk, met veel prikkels. 

Klene vertelt ook over de geloofstwijfel. Sommigen hebben de moed in gesprekken die twijfel  kenbaar te maken: ,,Apostel, het zal toch wel allemaal waar zijn?” Voor Klene is het zonneklaar: ,,Laten we niet twijfelen, maar vasthouden aan ons geloof.” 

Na 20 minuten klinkt het ‘amen’, dat wordt beantwoord door het koor. Dan is het woord aan de (regionaal) Opziener, Ruud Vis. Wat doen wij met onze handen voor die grote God, vraagt Vis. ,,Het is de vreugde in de Heer die ons vooruit brengt, laten we met die gaven aan het werk gaan.” 

De gemeente zingt ’Ik zeg het allen dat Hij leeft’, waarna de jongeren in het koor een verzoeknummer ten gehore brengen. Loepzuiver klinkt het ‘Veilig in Jezus armen’. Het is de aanzet voor de viering van het Heilig Avondmaal, waarvoor alle aanwezigen worden uitgenodigd. Wat opvalt is de waardigheid waarmee het brood wordt gedeeld, maar ook de soepele organisatie waarmee kerkgangers het brood door de priesters uitgereikt krijgen. 

Eigen verantwoordelijkheid

De opziener is bij het Apostolisch Genootschap de rechterhand van de apostel. Nederland telt zestig Nieuw-Apostolische Kerken, met officieel ongeveer 9000 leden. De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van haar leden. Ieder lid is tegenover God persoonlijk verantwoordelijk voor zijn gedrag. 

Peter Klene is sinds 2007 de apostel, nadat hij in 1999 als opziener werd verkozen. Oorspronkelijk is Klene opgeleid als apotheker en werkte hij als zodanig in Amsterdam. De Nieuw-Apostolische Kerk is via de diaconie betrokken bij Nederlandse voedselbanken, maar richt zich vooral op Suriname waar jaarlijks vijf containers met goederen naar toe gaan. 

Wat voor bezoekers van buiten opvalt bij deze kerkdienst is dat in de kring van ambtsdragers vrouwen ontbreken. Apostel Klene spreekt de voorzichtige verwachting uit dat het een kwestie van tijd is voordat vrouwen ook daar hun plek kunnen innemen. In West-Europa ligt het niet meer zo moeilijk, maar internationaal wel. De Nieuw-Apostolische Kerk is over de hele wereld te vinden, er wordt gestreefd naar eenduidigheid in vorm en inhoud. Klene benadrukt dat de culturen verschillen en de traditie standvastig is, ook als het gaat om de positie van de vrouw in de kerkelijke ambten. 

Dat de koorleden en de meeste bezoekers deze woensdagavond in stemmig zwart en wit zijn gekleed, heeft alles te maken met de aanwezigheid van apostel Klene. Zijn aanwezigheid is reden voor een feestdienst en daar hoort gepaste kleding bij. 

Op de vraag wat voor nieuw-apostolischen het hart van hun geloof is, vertelt voorganger Kamphuis zijn persoonlijke verhaal. Dat hij op de armen van zijn ouders naar deze kerk is gebracht, dat hijzelf zich nadrukkelijk bewust is van zijn keuze voor het geloof, dat hij zich als evangelist onderdeel voelt van deze gemeenschap: ,,Ik voel me hier fijn”. 

Veilig in Jezus' armen

Apostel Klene schetst hoe hij opgroeide in Amsterdam in een familie van ambtsdragers. Als lid van de kerkelijke jeugdgroep in de hoofdstad voelde hij zich nadrukkelijk door het geloof gesteund tijdens een ernstige ziekte. Klene: ,,Toen wist ik het zeker, ik ben veilig in Jezus’ armen.”

Algemeen secretaris Crouwel van de Raad vraagt tot slot hoe de nieuw-apostolischen over de Raad van Kerken denken, het oecumenisch platform waar deze kerk nog niet zo lang lid van is. Klene: ,,Wij hadden een wat naar binnen gekeerde identiteit. Wij ervaren dat we rijker worden door het lidmaatschap van de Raad. Als kerk staan wij nu meer open voor wat er buiten ons gebeurt.” 

Dit is het eerste deel van een serie reportages over de lidkerken van de Nederlandse Raad van Kerken.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief