Brief aan mijn mede-Nederlanders

Ex-vluchteling Isa Kahraman richt zich tot zijn mede-Nederlanders. 'Laten we duidelijk maken dat Nederland een barmhartig land is.'
Beste mede-Nederlanders,

De afgelopen jaren is het vluchtelingenvraagstuk veelvuldig in het nieuws geweest door de grote instroom van vluchtelingen uit Syrië en andere brandhaarden in de wereld. Ik heb dit met veel belangstelling gevolgd, omdat dit een thema is dat heel dicht bij me ligt. Zelf ben ik ruim 35 jaar geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. Mijn ouders besloten om te vluchten naar Nederland omdat ze een beter en veiliger toekomst voor hun kinderen wilden realiseren.

Ik herinner mij van die tijd dat het een spannende tijd was waarin je vol verwachting moest afwachten of je in Nederland mocht blijven. Verder was het natuurlijk heel spannend om als negenjarige jongen voor het eerst in mijn leven naar school te gaan en dan ook nog een nieuwe taal te leren. Voordeel van jong in een nieuwe wereld terechtkomen is dat je je nog makkelijk en snel hieraan kunt aanpassen. Ik heb warme herinneringen aan een groot aantal personen die ons toen met veel liefde hebben opgevangen in Rijssen. Deze personen - velen lid van een gereformeerde kerk in Rijssen - kenden ons niet, maar hebben veel tijd en aandacht aan ons besteed zodat we ons snel thuis zouden voelen in Nederland. Dankzij hen hebben wij onze weg gevonden en konden we snel onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Deze personen hebben voor altijd een speciale plek in mijn hart.

Dankzij de Nederlandse samenleving heb ik een universitaire opleiding kunnen volgen en dankzij deze opleiding heb ik een goede baan in het bedrijfsleven kunnen krijgen. Verder ben ik twaalf jaar raadslid geweest in de gemeente waar ik nog steeds met heel veel plezier woon (Rijssen-Holten). Mijn dank is zeer groot dat ik als vluchteling zelfs mag deelnemen aan de democratie in Nederland. In het land waar ik geboren ben, was dit ondenkbaar geweest. Ik ben zelfs twee lijsttrekker geweest van mijn partij. Wat een geluk heb ik gehad dat ik mag wonen in een land waar je kansen krijgt om je dromen te realiseren. Is dit niet wat iedereen zijn kinderen toewenst? Dit is dus wat mijn ouders ook voor ogen hadden toen zij alles achterlieten voor een betere en veiligere toekomst van hun kinderen. Mijn ouders zijn trots op het feit dat hun kinderen allemaal een plek hebben gevonden in de Nederlandse samenleving.

Waarom zijn de huidige vluchtelingen in mijn ogen misschien minder welkom in de Nederlandse samenleving dan in het verleden? Of klopt mijn gevoel niet en heeft Nederland altijd zich zo gedragen jegens vluchtelingen? Komt dit omdat er met vluchtelingen ook problemen in de samenleving ontstaan of omdat het zoveel in één keer zijn?

Tuurlijk komen er met vluchtelingen ook problemen, maar is het niet onze plicht om mensen op te vangen die een oorlog willen ontvluchten? Vluchtelingen hebben natuurlijk andere gewoontes dan wij Nederlanders, maar naar verloop van tijd gaan zij steeds meer de Nederlandse normen en waarden overnemen. Dat mag je ook als Nederlandse samenleving van hen verwachten of eisen. Willen zij een vruchtbare toekomst voor hun kinderen hier in Nederland opbouwen, dan is het een randvoorwaarde dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Ouders die dit willen voorkomen, ontnemen hun kinderen een succesvolle toekomst hier in Nederland.

Beste mede-Nederlanders, laten we ons hart wat meer openstellen voor diegene die voor oorlog of vervolging is gevlucht. Laten we hen duidelijk maken dat Nederland een land is dat barmhartig is voor personen op de vlucht en een thuis voor diegene die mee wil doen in deze prachtige samenleving. Wie volwaardig meedoet in deze samenleving, zal evenveel kansen krijgen als ieder ander. Uit ervaring weet ik dat deze vluchtelingen ons eeuwig dankbaar zullen zijn en veel willen teruggeven aan deze samenleving die hen zoveel heeft gegeven.

Groeten,

Isa Kahraman (ex-vluchteling, nu Nederlander)

PS: Heb ik jullie al bedankt voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan!!Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief