Bruggen slaan

Een nieuwe website - een mooie plek en prachtige gelegenheid om inzichten te delen en werelden te verbinden. 
Tjeerd de Boer is zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde namens Kerk in Actie in Chili, Brazilië en Hong Kong
Tjeerd de Boer is zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde namens Kerk in Actie in Chili, Brazilië en Hong Kong
Op deze site kunnen we de werelden verbinden van ‘kerk en samenleving’, ‘cultuur en religie’, ‘theologie en context’ en van ‘zending en diaconaat’. Stuk voor stuk zijn het titels van cursussen die ik gaf aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) in Hong Kong, theologische thema’s van alledag in de uitdagende omgeving van een stad - waar mensen sinds maanden massaal de straat opgaan voor het behoud van democratische waarden.
 
Het verbinden van werelden is een missionaire opdracht, net als het verbinden van religies. Religie betekent verbinding, religie verbindt: mensen met God, mensen met mensen, en maakt juist daarom verschil. 
 
Religies brengen mensen bijeen, maar niet iedereen. Godsdiensten, wereldgodsdiensten in bijzonder, komen elkaar onvermijdelijk tegen. De afgelopen jaren werkte en woonde ik in Azië, het werelddeel waar de wieg van de wereldgodsdiensten stond en dat in veel opzichten nog altijd een soort kraamkamer is van onderlinge religieuze verhoudingen.  

Conflicten 

In de meeste Aziatische landen is er sprake van interreligieuze conflicten, vaak tussen (etnische) minderheden en (nationale) meerderheden. In de meeste landen van Azië is het christendom een heel bescheiden minderheid. 
 
Aan het LTS in Hong Kong komen die verschillende werkelijkheden samen door studenten uit onder meer China, Myanmar, Laos en Indonesië. Hun gemeenschappelijke interesse geldt uiteraard de theologische studie, maar dan vooral het ontwikkelen van een ‘eigen’ lokale, contextuele theologie. 
 
Daarin komen fundamentele vragen aan de orde, van bijvoorbeeld hoe kerk te zijn in een context waarin boeddhisme of islam de nationale meerderheidsgodsdienst is. Wat als christen-zijn min of meer samenvalt met de etnische identiteit van een kleine minderheid? 

Theologie van de vriendschap

Een student uit Myanmar schreef een ‘theologie van de vriendschap’, als aanzet tot een dialogische relatie met de boeddhistische landgenoten die bovendien tot een andere, dominante, etnische groep behoren. 
 
Het is een moedige poging om de spiraal van wederzijdse ontkenning en eeuwenlang conflict te doorbreken. Om met de religieuze en etnische ander in gesprek te komen zal er toch allereerst een relatie gelegd moeten worden, om te beginnen met de mensen in de buurt. 
 
Er zijn inmiddels plaatselijke initiatieven voor vriendschappelijke ontmoeting en gesprek. Vriendschap in een conflictgebied als Myanmar is een belangwekkend voorbeeld voor ons hier in Nederland, in onze relaties met ‘anderen’, of het nu om religie, etniciteit of wat dan ook gaat. 

Het verbindende karakter van religie begint bij het eigen geloof, maar heeft tegelijkertijd alles te maken met het slaan van bruggen met en tussen al die verschillende werelden waarin we leven.   
 

 

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief