De school begint weer!

In de laatste twee weken van de zomervakantie beginnen in mijn netwerk op sociale media berichten te verschijnen met opengeklapte laptops, planningen en stapeltjes schoolboeken.
 Net als ik gebruiken veel collega’s een deel van de zes weken vakantie om in het nieuwe schooljaar goed beslagen ten ijs te komen. De een begint daar wat vroeger mee dan de ander, maar er heerst wel een prettig soort spanning omdat de start naderbij komt.

Die gezamenlijke cyclische beweging is een van de dingen die werken in het onderwijs zo bijzonder maakt. De zomerperiode leidt op veel werkplekken tot een aangepast ritme, met lege bureaus en out-of-office-berichten, maar nergens gaat de deur gewoon een aantal weken op slot. En nergens maakt men aan het eind van de zomer een gezamenlijke nieuwe start.

Een aantal weken geleden beleefden mijn collega’s en ik het andere belangrijke moment van de gedeelde cyclus: de afsluiting van het schooljaar. De geslaagde examenkandidaten zijn met een plechtige ceremonie de wereld in gestuurd en alle andere leerlingen zijn tegen de meetlat gehouden. Ons onderwijs is zo ingericht, dat de grote beslissingen over de schoolcarrière aan het eind van een schooljaar worden genomen. Dat betekent een stevige eindsprint voor leerlingen en docenten en een gevoel van opluchting wanneer die achter de rug is. Gezamenlijk sloten we het jaar af met een borrel en daarna ging ieder zijns weegs.

Er is een ongeschreven regel dat collega’s elkaar in de vakantie met rust laten. De appgroep ligt stil en in de mailbox komt slechts een enkele keer een berichtje binnen van een extern adres. Tot in de laatste vakantieweek alles weer op gang komt. De schoolleiding en het ondersteunend personeel beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, de mailbox gaat weer ratelen en menig collega kan het niet laten de neus alweer even op school te laten zien. 

Toch heeft de eerste maandag altijd iets van een nieuwjaarsreceptie. Veel meer dan op 1 januari is de eerste dag van het schooljaar voor iedereen een nieuwe start. We beginnen aan iets nieuws en we doen dat allemaal tegelijk. Dat geeft een mooi gevoel van saamhorigheid. En over tien maanden sluiten we weer gezamenlijk af.

Adriaan Kegel is leraar klassieke talen aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief