Probeer Het Goede Leven met een leespakket Meer informatie over ons magazine Bestel losse nummers Bestellen

Waarom de politiek van normalisering gevaarlijk is

Waarom de politiek van normalisering gevaarlijk is

Er is een gevaarlijke angst in de samenleving voor het vreemde, het abnormale, het ongewone. We staan niet alleen argwanend tegenover mensen met een dubbele nationaliteit, maar ook negatief tegenover zo ongeveer alles wat ‘abnormaal’ is. Deze neiging het afwijkende tot een probleem te verklaren is gevaarlijk. 

Lees verder >>
‘De kerk is geen gebouw, maar een beweging en een gemeenschap’

Lodewijk Born ‘De kerk is geen gebouw, maar een beweging en een gemeenschap’

In de Protestantse Gemeente te Rutten (NOP) is er deze zomermaanden van alles te doen in de kerk. De gemeente besloot het creatief op te pakken nu er geen diensten zijn.

Het is tijd voor excuses aan de bevolking van Papoea

Hindrik van der Meer Het is tijd voor excuses aan de bevolking van Papoea

De Papoea's in Indonesië hebben nog steeds te maken met onderdrukking, achterstelling en geweld. Het boekje Om de menselijke waardigheid in Papoua van de plaatselijke Evangelisch Christelijke Kerk vraagt daar aandacht voor.

Geschiedenis kan niet worden gefotoshopt

Bert de Bruin Geschiedenis kan niet worden gefotoshopt

Als we slachtoffers van slavernij werkelijk willen eren, en als we mensen willen beschermen tegen vooroordelen en rassenhaat, moeten we hun lijden en hun kwelgeesten niet wegmoffelen, maar juist laten zien.

Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

Tjeerd de Boer Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

De wereldwijde pandemie dwingt ook christenen om elke dag keuzes te maken. Wat voor samenleving willen we zijn? Die keuze maken christenen als individuen, maar ook als leden van een internationale geloofsgemeenschap.

Een diverse samenleving is als een diamant

Hanneke Gelderblom-Lankhout Een diverse samenleving is als een diamant

De protesten tegen racisme en discriminatie zijn terecht, maar de polarisatie waarmee ze gepaard gaan, is problematisch. Die kan zelfs uitlopen op de inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Met Buurtmarkt kunnen vijftien buren al een lokale voedselcoöperatie beginnen

Theo Klein Met Buurtmarkt kunnen vijftien buren al een lokale voedselcoöperatie beginnen

Met de komst van de Buurtmarkt wordt het heel eenvoudig om boer en consument bij elkaar te brengen, zonder tussenkomst van grote bedrijven en supermarkten.

Nieuwste columns

Alfavakken verdienen meer waardering

Adriaan Kegel Alfavakken verdienen meer waardering

Leerlingen in de derde klas van de middelbare school kiezen vaak voor bètavakken, omdat je daarmee nog alle kanten op kan. Beter zou het zijn als ze kijken in welke vakken ze goed zijn, en daarop hun profielkeuze baseren.

Influencers zijn geen virologen

Hielke Onnink Influencers zijn geen virologen

Bekende Nederlanders verdringen zich soms om hun mening te geven over Covid-19 en de anderhalvemetersamenleving. Ook als ze daar geen enkele expertise voor hebben.

Thuiswerkkosten

Arjan Vliegenthart Thuiswerkkosten

Thuiswerken kost werknemers extra geld, aan bijvoorbeeld koffie en energiekosten, maar levert ook besparingen op, bijvoorbeeld in reiskosten. Als we in de toekomst meer zullen thuiswerken, is het goed om na te denken over een nieuwe verdeling van deze kosten.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief